AAF-prosjektet. Hjertet i vår organisasjon.

I AAF-prosjektet ligger Fana IL hovedlagets satsing på sport. Hovedhensikten er å skape flyt på totalkompetansen, og skape bla. treffpunkt for utveksling av den. AAF-prosjektet skal også bidra til å skape et samlet idrettslag. Hovedprosjektet har 10 fokusområder. Oversikt i figuren under. Prosjektet skal være hovedlagets sportslige arm inn mot gruppene. Kunne tilby spisskompetanse og hjelp til særidrettene i idrettslaget til lettere å skape utvikling på all aktivitet.

Fana-Atleten

Fana-Atleten er idrettslagets eget talentprosjekt for ungdom mellom 13 og 19 år. Fana-Atleten er et viktig treffpunkt del av strategien med flyt av totalkompetansen mellom unge utøvere. Prosjektets mantra er personlig ledelse. Deltakerne skal få input på viktig kompetanse som ernæring, antidoping og rusforebygging, mental trening, struktur på hverdag, etc. Prosjektet har oppmøteplikt på samlingene.Prosjektet har fire samlinger i året.  Der det er to teorisamlinger, og to test-samlinger. Gruppene innstiller utøvere de mener vil ha utbytte av å delta i et slikt program. Det er tilrettelagt for utøvere som har potensiale sportslig, eller som framtidige trenere eller ledere. 

Sass-Basistrening (Sprint-akselerasjon-spenst-styrke-basis)

Gruppene og utøvere tilbys trening på tvers av idrettene, eller til lag innenfor Sass-basiskonseptet. Det leveres også kompetanse innenfor aerob kapasitetsbygging. Utøvere trener sammen på tvers av gruppene. Tiltaket et er treffpunkt for læring og innblikk i andre idretter, samtidig som det spisskompetanse, kvalitativt god trening, og letter særgruppenes behov for trenere. Delprosjektet har høy kompetanse på sine trenere og instruktører.

Toppidrett

Delprosjektet organiserer bla. stipend og tilskudd til våre toppidrettsutøvere, og dem som er tett på å ta et steg inn i toppidretten. Midlene gis øremerket til tiltak som er nødvendig for utvikling. Midlene gis personlig til utøverne, eller til lag. Toppidrettsutøverne to til tre samlinger i året. En sammen med undernevnte gruppe for å skape kompetanseflyt fra toppidrett til talent.

«Toppidrett er de som konkurrerer og trener på linje med de beste i verden, eller tett på»

Fana Elite Utvikling

18-26 sorterer også i dette prosjektbeinet. Her skal hardt satsende ungdom, i en alder der det ofte er stagnasjon og andre store utfordringer, kunne få individuell sentral oppfølging og hjelp. Vil bli avholdt 4-5 samlinger i året med faglig innhold. 

Kontakten og oppfølging av toppidrettslinjene på de videregående skolene følges av dette delprosjektet. Spesielt de skolene vi leverer kompetanse og trenere til. Hoved hensikten er å dra de store talentene inn i 20-årene og toppidretten. Her er et enormt frafall

Trenerpoolen

består av fem trenere med høy kompetanse, og som har ansvar for våre beste utøvere. De er sportssjefens rådgivere, og er med å forme den sportslige strategien, og tiltak fra sentralt i idrettslaget. De brukes også som coacher og samtalepartnere for talentgruppen.

 

SpVs idrettsmidler

som tidligere var utviklingsmidler, sorterer under dette beinet. Det nye med ordningen er at de skal søkes på gjennom året, i stedet for på slutten. Midlene kan brukes til delfinansiering av sportslige tiltak som skal gi utvikling. Kompetansehevende tiltak, treningsleirer, konkurranser, utstyr, etc.  Søknader på SpVs idrettsmidler må være forankret i gruppestyret. 

 

Fana Frisk

drettslagets sentrale medisinske støtteapparat. Delprosjektet består i øyeblikket av Osteopat, muskelterapeut, fysioterapeut, og lege. Tjenestene skal gi hurtig tilgang til diagnostisering og behandling. Alle skader og sykdom behandles her. For utøvere og deres familier.

Trenerforum

Forumet er et treffpunkt for samtlige trenere i Fana IL. Arrangeres to til tre ganger hvert år. Her gis det info og faglig påfyll, kombinert med en sosial ramme, og enkel bespisning. Tiltaket er et virkemiddel for flyt av kompetanse og, identitetsbygging. 

 

Utstyrsbank

Fana IL har mye utstyr som er kjøpt inn, og lånes ut til særgruppene. Og som brukes bla. i vektrommet på Fana Stadion, og i Fana Arena. Utstyr som fotoceller for hastighetsmåling, laktatmålere, watt-meter, watt-rulle, vekter, slynger og matter. Mye av det skal stasjoneres i testsenteret i Fana Arena. 

Idrettsskolen og Fana Mosjon

Tiltakene er de eneste to der hovedlaget driver med aktive idrettslig aktivitet.

Idrettsskolen er et aktivitetstilbud fra tre til syv år som har aktivitet hver uke. Ca. 500 barn. Og er en rekrutteringsbase for alle idrettene i Fana IL. Deltakerne er innom mange idretter i løpet av året. Idrettsskolen er idrettslagets viktigste rekrutteringsarena, En stor andel fortsetter i særidrettene i etterkant.

Fana Mosjon er et mosjonstilbud primært for å få inaktive i aktivitet. Et lavterskeltilbud til dem som ikke finner seg til rette på treningssenter, eller andre organiserte aktiviteter. Tiltaket er delt i vår og høstsemester.

Samfunnsansvar

Fana Sprek er et sommerprosjekt for barn og unge som ikke har anledning å reise på ferie. Av ulike årsaker, men oftest med bakgrunn i økonomi.Delprosjektet gjennomføres tre uker i juli. Det er et dagtilbud, med ulike aktiviteter hver dag.

Fana Friends startet opp i mai 2018. Det er tiltak som de fleste helger skal ha aktivitet i lokale anlegg mellom 19-22. Fana Friends samarbeider med prosjektene Klubb Råjale, og Zinken ungdomsklubb.  Det skal være et alternativ til festkulturen blant ungdom i Bergen Sør. I samarbeid med «Idrett Uten Alkohol».

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere