Fana IL gjennnomførte årsmøte torsdag 03.juni

2020 er formelt avsluttet

For Fana IL blir ikke annerledes året 2020 avsluttet før det har vært avholdt årsmøte. Og som «alt annet» i annerledesåret så er frister for årsmøter også «annerledes». Men torsdag 03.juni ble Fana IL sitt årsmøte 2020 gjennomført i Fana Arena.

Med sol fra skyfri himmel, korona restriksjoner og optimisme å spore tok administrasjonen imot «Årsmøtedelegatene» inne på spillflatene i Fana Arena.

Selv om året 2020 har vært «annerledesåret» så var saklisten, eller forretningsorden helt som før. Og som tidligere år var det medlemmene som stod i fokus før en gikk løs på de mer vanlige årsmøtesakene.

Egil Eidsnes, som gikk bort i desember 2020 ble minnet med ett minutts stillhet.

Leder i Hederstegnkomiteen, Bjørn Thømt, fikk æren av å dele ut nye hederstegn

Sølv ble gitt til  Elling Sundberg, fotball og Marta Rongved, friidrett

Hederstegn i Sølv til Elling Sundberg, fotball. Marta Rongved, friidrett var ikke tilstede
Hederstegn i Sølv til Elling Sundberg, fotball. Marta Rongved, friidrett var ikke tilstede

Christian Gjertsen, sykkel, Ketil Konglevoll, håndball, Erlend Moldrheim, håndball, Thomas Knarvik, håndball, Bjørn Batalden, orientering, Birthe Irgens, turn, Per Lasse Reinertsen, langrenn/skiskyting og Nancy Jøssang fra hovedlaget fikk hederstegn i Bronse.

Hederstegn i bronse, Thomas Knarvik fra håndball og Nancy Jøssang fra hovedlaget var ikke tiltede
Hederstegn i bronse, Thomas Knarvik fra håndball og Nancy Jøssang fra hovedlaget var ikke tiltede

Og som Bjørn Thømt sa “Endelig ble det anledning til å gi Audny og Olav Totland sine æresmedlemskap. De ble utnevnt i 2019, men pandemien har hindret den formelle utdelingen helt til nå”.

Styreleder Tor Gjøstein ønsket velkommen, sørget for at Erik Halvorsen ble valgt til ordstyrer og møtet var formelt i gang. 

Ny medlemskontingent ble vedtatt, strategi- og anleggsplan ble gjennomgått. Arbeidet med ny hjemmeside ble forklart, valg ble gjordt og blomster delt ut. Og med ingen kontroversielle saker på agendaen, og heller ingen vanskelig spørsmål og diskusjoner fra salen, ble møtet avsluttet like før kl 21:00. 

Annerledes året 2020 i Fana IL er dermed formelt avsluttet.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere