• Fra fjorårets årsmøte

Utsatt

Årsmøte i Fana IL - UTSATT

Fana IL sitt årsmøte 18. mars kl 18.30 i Fana Arena er utsatt

Kjære alle Fana IL medlemmer,

Vi er i Norge og hele verden i en meget alvorlig situasjon gitt utbruddet av Coronaviruset COVID -19. Det settes daglig i verk nye og strengere tiltak fra myndighetenes side.

Vi har nøye fulgt denne situasjonen. Det har ligget i kortene noen dager at årsmøte i Fana IL den 18. mars ikke kunne gå etter planen gitt denne alvorlige situasjonen.

Norges Idrettsforbund har utsatt fristen for avholdelse av årsmøter og også skissert alternative avholdsformer. Vi har vært i dialog med Norges Idrettsforbund både sentralt og lokalt 

Fana IL har, gitt situasjonen, tatt den endelige beslutningen om å utsette vårt årsmøte til over Påske. 

Så fort tilstanden har normalisert seg vil vi innkalle til årsmøte.

I mellomtiden får vi alle være forsiktige, ta vare på hverandre og følge rådene fra våre myndigheter.

Mvh Bjørn Thømt

Styreleder

 

 valgkomiteens reviderte innstilling
valgkomiteens reviderte innstilling

Andre saker

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere