• foto: Bjørn Erik Nesse

Alle barn har rett til å være medlem i Fana IL

Fondet "Fana IL for alle" skal gi barn like muligheter i idrettslaget

Vi er helt på tampen av høstsemesteret, og påmeldinger til vårens aktiviteter kommer på løpende bånd. Det er utrolig kjekt å se at tilbudet til idrettslaget er så diversifisert, og at det fortsetter å komme nye tilbud på banen. Målet er at Fana IL skal ha et tilbud for ALLE. 

Vi vet at et mangfoldig tilbud ikke er nok for å få alle med. For enkelte er det den økonomiske belastningen ved å drive idrettsaktivitet som sitter en stopper for medlemskap. Det forsøker vi i samarbeid med gode samarbeidspartnere å gjøre noe med. 

Formålet med fondet Fana IL for ALLE:

«Fana IL for alle!» skal først og fremst gi eksisterende og nye medlemmer i Fana IL en hjelpende hånd og mulighet til å delta på aktiviteter sammen med vennene sine uten å tenke på at privatøkonomien til familien skal sette begrensninger for dette.

Alle søknader til fondet behandles konfidensielt!

Les mer om fondet her

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere