Covid-19 Protokoll

Byrådet kom med nye retningslinjer ifb med Covid-19 pandemien fredag 6. november som gjelder fra lørdag 7. november. Og som går fram til mandag 23. november. Forskriften blir presentert lørdag.

Vi ønsket sammen med andre idrettslag og organisasjonsledd en litt klarere og bedre presisering av retningslinjene. Noen som vi fikk utover ettermiddag og kveld fredag 6/7.

Alle nasjonale bestemmelser gjelder fremdeles. Både med hensyn til dem myndighetene har gitt, og retningslinjer gitt av NIF og særforbund. Der retningslinjer gitt av Bergen Kommune er en innstramming på dette, skal de følges. 

Dette får konsekvenser for våre aktiviteter. Både trening og konkurranse. Og ikke minst bruken av våre fasiliteter vi benytter til dette. Anleggseier kan også ha egne regler for bruk av sine fasiliteter. Generelt gjelder følgende

 • Breddeidrett for personer over fylte 20 år stoppes. Dvs der to eller flere trener sammen. Egentrening alene er tillatt. All denne aktivitet innstilles i perioden
 • Treningsaktivitet for barn og unge under fylte 20 år kan gjennomføres til oppsatt treningsplan. Det skal ikke settes opp ekstra treninger. Aktiviteten skal ikke økes
 • Toppidrett skal opprettholde sin normalaktivitet etter oppsatt plan. De respektive særforbund har sine regler ift. å definere sine utøvere. Anleggseier kan også ha definerte regler de følger, og kan fravike disse.
 • Anleggene har registreringsplikt for brukerne som grunnlag for evt. smittesporing. Viktig brukerne finner gode registreringsrutiner. For å unngå kø og opphopning av folk rundt registreringspunkt. Ansvarlig trener registrer seg. Og enten fører lister på utøverne/spillere, eller registrer dem på sin bruker. Trenerne må være forberedt å kunne bruke systemet før de ankommer trening. Er det ikke et digitalt registreringssystem på anlegget, føres lister. Lister som føres oppbevares i 14 dager.

For Fana Arena gjelder regler spesielt. 

 • Døren vil være låst. Alle lag venter utenfor. Dør vil bli åpnet av vakt som følger et samlet lag til aktivitetssted, etter å ha forsikret at registrering er på plass. Alle forlater samlet aktivitetssted gjennom rulleport.  
 • Elever som møter til undervisning, følger samme prosedyre.
 • Hender og utstyr skal rengjøres ved ankomst og når hall forlates.
 • Styrkerommet og styrkefasiliteter, samt mesanin er stengt for fri avbenyttelse. Bruk må avtales og bookes. Kun en utøver skal benytte stang som er i bruk under hele treningen. Utøvere som skal trene individuelt etter oppsatt tid og program låser seg inn med tildelt nøkkel, registrer seg med mobiltelefon på QR-kode og går rett til forhåndsbooket plass. Toppidrettsutøvere vil ha prioritet på tid og plass. Andre utøvere under 20 år etter plass og ledig tid.
 • Speilsalen brukes som oppsatt når deltagerne er under 20 år. Tid som går ut, kan ikke benyttes av andre grupper. Brukerne møter ferdig skiftet.
 • Garderober kan ikke benyttes. Det betyr alle møter ferdig skiftet. (gjelder ikke de som benytter garderobe 5 og 6)

Booking gjøres til Basiskoordinator på e-post: kristian@fanail.no eller telefon 90269622

Evt. spørsmål vedrørende aktivitet og retningslinjer kan rettes til administrasjon ved sportssjef Gisle Ellingsen. 

Prioritering ved booking treningsfasiliteter:

 1. Toppidretts og satsingsutøvere. Fana Idrettslag definere sine satsings og toppidrettsutøvere som de som er uttatt til Fana Elite eller Fana Elite Utvikling.  Ved stor pågang gjøres interne prioriteringer.
 2. Utøvere under 20 år som er en del av en av særgruppenes satsingsprosjekt
 3. Øvrige utøvere som er under 20 år.

Link til Bergen Kommunes informasjon om de nye retningslinjene

Fana IL

v/ sportssjef Gisle Ellingsen                                                            

   

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere