• Foto: Privat

Dag Aksnes, Idrettsrådet i Bergen og Fana IL

Dag Aksnes, styreleder i Idrettsrådet i Bergen på andre året. Helt sikkert spennende og masse arbeid, men hva betyr det egentlig å vere styreleder i Idrettsrådet? Vi vet at det blant annet er Idrettsrådet som tildeler treningstider i de kommunale hallene. Og at Idrettsrådet er et slags bindeledd mellom idretten i Bergen og politikerne i Bergen. Men hva mer er Idrettsrådet? Vi huket tak i Dag en formiddag han var innom i Fana Arena.

Er det vanskelig å vere «dette bindeleddet»? Blir det litt sånn at uansett hvem du snakker med av de to partene så blir du sett på som en motstander?

Svaret kommer fort og kontant: Å sitte som styreleder i Idrettsrådet ser jeg utelukkende på som et privilegium. Ja, vi har stor takhøyde, forskjellige meninger og er til tider rivende uenig. Men i det store og hele så er ordningen med Idrettsrådet en genial ide, og den fungerer godt.

Til syvende og sist er vi selvfølgelig avhengig av at idretten står sammen i de sakene vi fronter ovenfor politikerne. For vi har en grunnleggende tanke om de sakene vi fronter, de skal idretten stå enige og samlet bak oss i.

Siden du sa ja til å gå inn som styreleder i Idrettsrådet – hadde du «en hemmelig» drøm om hva du kunne få til ved å sitte såpass sentralt i Bergens-idretten?

-Ha, ha, ikke bare en. Nummer en er å få flere Idrettsanlegg i Bergen. Og så må vi få på plass en driftsmodell som er uavhengig av hvem som eier anlegget og om det er kommunen eller private givere som har finansiert anlegget.

Men for å rykke litt tilbake til start – styreleder i Idrettsrådet?

-Da jeg tok over som leder for Terje Valen for to år siden hadde jeg sittet som nestleder siden 2012.  og da han valgte å tre tilbake hadde jeg ingen betenkeligheter med å si ja til styreleder vervet. For det å jobbe både med og for idretten er etter min mening noe av det viktigste vi kan holde på med.

Hvorfor valgte du å gå inn i idretten? Eller var det idretten som valgte deg?

-Her er det vel riktig å si at det var døtrene mine som «valgte meg inn i idretten».

-De har drevet/driver med Sportsdrill i mange år, både som utøvere og trenere (red. anmerkning Tia og Frida Aksnes). Da jentene var aktive fikk jeg vere med å arrangere VM i Sportsdrill (i Åsane) og det var vel der idretts-engasjementet mitt for alvor ble tent.

-På grunn av jentene sitt engasjement Fana IL så har det blitt noen år også på meg i Fana IL. Og gjennom mine 12 år i hovedstyret har jeg fått være med på en fantastisk reise med Fana IL.

-Min egen erfaring som aktiv idrettsutøver ble lagt på hyllen da jeg ble «kastet ut» av Brann sitt Lilleputt-lag. Men jeg både er og har vært veldig glad i idrett, turer og friluftsliv. Og motorsykkel.

Og hva driver du med utenom idretten? For du har vel en jobb utenom?

-Ja, jo, jeg har jo for så vidt det. Det har vært et hektisk og travelt «yrkesliv» så langt.

Før han ramser opp et knippe tidligere jobber; Lufthavnsjef på Flesland, Regionsdirektør OBOS, Vesta Forsikring og Vestlandske Salslag.

-Så nå driver jeg bare med det jeg synes er gøy, som å sitte som styremedlem/styreleder rundt om i ulike bedrifter. Det er både bedrifter der jeg er inne på eiersiden eller der jeg synes det er interessant å vere med.

Det pågår jo for tiden en debatt om anleggsutvikling og prioritering, kommunal driftsstøtte til Idrettslagseide anlegg, hvem skal betale og hvem som skal sette opp prioriteringslisten. Hvordan er det å sitte midt oppi dette? Er det en vanskelig balansegang?

-Det er litt todelt. På den ene siden er det veldig kjekke oppgaver og på den andre siden er det bare så utrolig frustrerende. Alle anleggene vi i Idrettsrådet slåst for er anlegg som allerede står i Bergen Kommune sin Idrettsplan. Vi som jobber med idretten i Bergen er utrolig takknemlig for at private investorer velger å legge penger på bordet slik at det blir bygget flere anlegg.

-Derfor er det så frustrerende at ikke kommunen deler idretten sitt syn på at kommunen må gå sterkere inn med driftsstøtte også til de idrettslagseide anleggene. Vi ser på dette som en vinn vinn situasjon. Bergen får realisert flere idrettsanlegg (som allerede står på Idrettsplanen) og Bergen Kommune slipper investeringsbiten på anlegget.

Møte med Jonas Gahr Støre i Fana Arena/Foto: Fana IL
Møte med Jonas Gahr Støre i Fana Arena/Foto: Fana IL

Vi i Fana IL, og kanskje også store deler av det «is-interesserte» Bergen venter i spenning på å få på plass Slåtthaug Arena. Ser vi til nabobyen i sør, Stavanger, så ser vi at de har fått på plass is-hall. Er det et enkelt svar å gi på spørsmålet «hvorfor greier Stavanger det og ikke Bergen»»?

-Tja, si det du. Det er vanskelig å svare på hvorfor de greier det og ikke vi. Ikke for det, Bergen er ikke bare dårlig, men kunne ha vært så mye bedre. Nå har vi muligheten til å få på plass Slåtthaug Arena, som skal bli så mye mer enn «bare» en ishall.  Får vi til et godt og fungerende samarbeid mellom private ivere og det offentlige så får vi til dette og.

Ser du for deg at det kan bli endringer her når Bergen nå får nytt Byråd?

-Vanskelig å si, men vi har full tillit til at Bystyret finner gode løsninger for idretten generelt og Slåtthaug Arena spesielt.

Når vi først er inne på anlegg, eller mangelen på anlegg – det er jo ikke bare på isen vi er tynt belagt, men f.eks både turn og dans blir for en utenforstående kanskje noe stemoderlig behandlet. Har du noen tanker om hvordan vi skal få flere arenaer for andre idretter enn ballidrett (ikke misforstå – vi har på ingen måte nok haller uansett idrett)?  

-Når vi bygger nye anlegg, må vi bruke tidligere erfaringer og få med «alle». På det området er Slåtthaug Arena et veldig godt eksempel. Her skal det bli plass til både turn og sportsdrill, i tillegg til vektrom, dansesaler, isbane, skøytebaner, kontorer og møterom. For å nevne noe.  I utgangspunktet har vi en pragmatisk holdning til hvem som drifter anleggene, det viktigste for oss er at barn- og unge har en arena de kan gå til.

-Samtidig må vi ha i bakhodet at det stadig vekk kommer nye idretter. Som også krever å få en plass i både i et idrettslag og en arena.

Hva betyr idretten for deg sånn til daglig? Og hva tror du det betyr for «andre» å ha en idrettsarena å gå til sånn i hverdagen?

-Idretten betyr veldig mye for veldig mange. Det er en arena for både det treffe andre, det å konkurrere og det å drive idrett som mosjonist.

-Og ikke minst, det er en arena for dugnadsånden. Som igjen er en sosial arena for både store og små.

Helt til slutt; har du fått mange overraskelser i rollen som tillitsvalgt i Idrettsrådet i Bergen? Er det noen «saftige» du kan fortelle om?

-He, he. Nei, det er nok ikke her de store hemmelighetene skjer. Idretten er stort sett fornøyde de. Men klart, det kan jo bli diskusjoner hver høst når treningstidene skal fordeles og selvfølgelig er det diskusjoner rundt budsjettet og driftsmidler, gratisprinspippet og eiere av anlegg.

-Men alt i alt er vi enig i at vi går for det Idretten heier på.

Slåtthaug Arena
Slåtthaug Arena

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere