Egil Eidsnes til minne

Æresmedlem i Fana Idrettslag Egil Eidsnes sovnet stille inn den 13. desember 95 år gammel.

Egil Eidsnes kom med i den organiserte idretten allerede midtveis på 1930 – tallet. Han har gjennom årene hatt utallige tillitsverv innenfor laget og idretten og gjennom sitt virke lagt ned et omfattende, variert og meget godt arbeid. Egil var leder av Fana IL sin skøytegruppe i tre år og leder i Vestlandske Skøytekrets gjennom åtte år og leder i hovedlaget i to år i 1969 og 1970.

Egil var således styreleder ved 50 årsjubileet i 1970. Ved 70 års jubileet var han leder av jubileumskomiteen. Nå ved 100 års jubileet i mars 2020 var Egil til stede sammen med sin kone på festmiddagen og var også en av de siste personene som forlot festen.

Som skøyteentusiast har Egil fungert som nasjonal overdommer på et utall stevner til langt ut på 1990 – tallet. Egil har vært en styrke for adskillige prosjekter og arrangement i idrettslaget. I en menneskealder har han også virket som underholder med sang og spill ved mange forskjellige anledninger i laget. Han var en humørspreder av aller beste merke. Kombinert med stor arbeidskapasitet og evne til samarbeid har dette gjort ham til en av lagets solide støttespillere og en av «Fanas friske gutter», som det heter i Fana IL sangen.

Egil mottok lagets hederstegn i bronse i 1965, sølv i 1970, gull i 1995 og han ble utnevnt til æresmedlem i 2009.

Det er med stor takknemlighet, for alt han har gitt og vært for hele idrettslaget, at vi lyser fred over Egil sitt minne.

 

På vegne av Fana IL

Bjørn Thømt        

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere