Et nytt år med Idrett uten alkohol på ryggen

I 2018 inngikk idrettslaget en verdibasert samarbeidsavtale med «Idrett uten alkohol». Ved inngåelse av dette samarbeidet meldte vi oss på laget for å skape enda flere gode rollemodeller. Med IUA i ryggen, skal vi bygge en trygg plattform for ungdommene i idrettslaget og vårt nærmiljø. Det gode samarbeidet fortsetter i 2022.

Nytt for året er damene på bildet under. Prosjektleder Marte Mandelid, og prosjektmedarbeider Gina Bakke Bolstad er begge nye i Idrett uten alkohol, og våre lokale kontaktpunkt. Vi har allerede hatt et introduksjonsmøte, og både Marte og Gina kommer på vår neste Fana Elite Utvikling samling 26.mars. Vi gleder oss til et viktig samarbeid i perioden som kommer.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere