Fana-Atleten - Utvikling og læring.

I Fana IL drives det idrett i 14 grupper. I alle gruppene tilbys ungdom mellom 13-19 år, å delta i talentutviklingsprosjektet Fana-Atleten. Et fora for trening og læring på tvers av idrettene.

Fana IL landets største idrettslag, med rundt 6000 medlemmer. Idrettslaget organiserer 14 idretter i 13 grupper. Idrettene våre er alpin, basket, dans, friidrett, håndball, langrenn, orientering, skiskyting, skøyter, sykkel, turn, kunstløp, kickboxing og Fotball. Idrettslaget driver idrett på alle nivåer; alt fra idrettsskole til å utvikle olympiere.

Det brukes mye ressurser på å skape en identitet, utvikle en ”VI-kultur” og å lære fra hverandre på tvers av gruppene. Våre kjerneverdier er; Glede, Felleskap, Trygghet og Handlekraft.

Idrettslaget startet høsten 2013 opp et eget talentutviklingsprosjekt, Fana-Atleten. Dette skulle være et bredt talentprogram forankret i den norske toppidretts-modellen med hovedvekt på erfaring og kompetanseoverføring mellom idrettene.

Testsamling på Fana Stadion
Testsamling på Fana Stadion

Fana-Atleten var ved oppstart et pilotprosjekt i norsk idrett. I prosjektet jobber vi primært med å fremme og tilføre talentfull ungdom kunnskap om personlig ledelse. Talentutviklingsprosjektet omfatter 150-200 utøvere. Utøverne er innstilt fra våre ulike grupper som deltagere i prosjektet. Det blir gjennomført ca. 4 samlinger i løpet av hvert år, samt tett oppfølgning mellom samlingene. Samlingene er delt inn i 3 teori og foredrags-samlinger og 2 test-samlinger. Samlingene har vært avholdt i kommunale lokaler, men etter et Fana Arena åpnet høsten 2018, kan vi ha samlinger i egen storstue.

Samling i Fana Arena
Samling i Fana Arena

Innholdet består i å utvikle personlige egenskaper som er viktig i en travel hverdag med skole, trening og venner. Personlig lederskap står sentralt i prosjektet; det å kunne organisere seg selv når det kommer til tid og struktur. Denne strukturjobbingen i idrettskarriere, skole og studier har et mål om å forberede våre atleter til arbeidslivet samt utvikle seg som utøver og person. Samtidig jobber vi med å utvikle god arbeidsmoral, sosiale ferdigheter og lære å lede andre. Det viktigste samfunnsmandatet idretten har er å forberede ungdom på voksenlivet, lære å mestre og ikke mestre. Prosjektet er noe som kan være med å bidra til å tilrettelegge for en framtidig toppidretts-karriere.  

Temaene som er hovedfokus på samlingene er antidoping, rusforebygging, kosthold, ernæring, struktur og tid, mental trening og skade- og sykdomsforebygging. Minst en av samlingene skal ha foredrag fra en av nasjonens beste folk på emnet. Vi har bla. fått besøk av Johan Kaggestag - mange års erfaring som langslagstrener for distanseløp og trener for bla. Grete Waitz. Også Kjell Tore Solvang har vært innom som foredragsholder - stor suksess som padling/kajakk trener. I tillegg til ressurspersoner fra UiB, Politiet, Olympiatoppen, Antidoping-Norge og interne kapasiteter. 

Jo flere, jo bedre. Fana-Atleten samling på NIP.
Jo flere, jo bedre. Fana-Atleten samling på NIP.

Utenom samlingene arrangeres det ukentlig om lag 10 partier med SASS-basistreninger(SASS=sprint, akselerasjon, spenst og styrke) for lag på tvers av idrettene. Prosjektet har knyttet til seg en klinisk ernæringsfysiolog og person med kompetanse på mental trening som gjennomfører individuelle og/eller gruppesamtaler med talentprogrammets deltakere.  

Fana IL’s mål er å kunne være en betydelig leverandør av egenproduserte toppidrettsutøvere til Bergen samt godt skolerte talenter klar for videre utvikling andre steder hvis vi ikke har god nok kompetanse lokalt.  

Prosjektet ledes av sportssjef, Gisle Ellingsen. Gisle har bakgrunn som aktiv og trener fra friidrett. Han var også landslagstrener i hopp i en ti års periode. Han rapporterer til Daglig Leder, Hans Dankertsen. 

Sportssjef Gisle Ellingsen
Sportssjef Gisle Ellingsen

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere