• Vi er stolt av at Fana Idrettslag er det første idrettslaget som blir klimapartner.

God nyhet:

Fana Idrettslag har blitt klimapartner

Endelig kan vi stolt meddele at Fana Idrettslag har signert partnerskapskontrakt og kan kalle seg klimapartner.

Allerede høsten 2020 startet arbeidet hvor Fana IL ønsket å bli klimapartner i samarbeid med Klimapartner Vestland. Ting ble satt litt på vent av naturlige årsaker i 2020, men endelig kan vi stolt meddele at Fana Idrettslag har signert partnerskapskontrakt og kan kalle seg klimapartner.

 

Signeringslunsj

Sist uke var Fana IL representert på signeringslunsjen i regi av Klimapartner Vestland som ledes av Renate Nedregård. Vi var på Snekkerbrakken på Bergen Festning hvor vi fikk møte og bli litt bedre kjent med seks andre virksomheter som ble klimapartner sammen med oss, samt toppolitikere fra fylket. Vi fikk servert deilig lokal og bærekraftig lunsj, samt signering og mingling. 

 

Samarbeid for grønn verdiskapning. 

Så hva er egentlig en Klimapartner? ”Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling”, står det på klimaoartnere.no. Klimapartnere går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Partnerskapet tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Partnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt.

Det var stor jubel etter signeringen.
Det var stor jubel etter signeringen.

Første idrettslag ut

Vi er stolt av at Fana Idrettslag er det første idrettslaget som blir klimapartner. En del av visjonen til Fana Idrettslag er at ”Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan.” For å være ledende må vi være et forbilde på å ta et større samfunnsansvar også. Klima og bærekraft er viktig og vi som idrettslag ønsker å sette dette i fokus. Daglig leder Hans R. Dankertsen signerte kontrakten og sier dette om hvorfor Fana Il skal være en klimapartner: 

”Vi som idrettslag ønsker å lære av andre bedrifter og organisasjoner hva de legger i begrepet bærekraft. Det er lett å stigmatisere begrepet til noen få saker, men det betyr at vi bevisstgjør innenfor mange områder. Må vi ha alt vi ser? Kan vi fylle på med litt mindre og samtidig vøre tilfreds? Er det bare å kaste alt som ikke virker eller kan det faktisk leveres der det skal, repareres og selges videre? Idretten treffer den unge generasjonen og vi må se mulighet til samspill og utveksling av erfaring og behov.”

 

Gleder oss til fortsettelsen i samarbeid med våre grupper og medlemmer

Fana Idrettslag er godt i gang med partnerskapet og har allerede levert klimaregnskapet for 2020, som nå er til gjennomgang. Vi ønsker å utfordre oss selv i administrasjonen, men også de ulike gruppene og våre medlemmene til å tenke over hva vi som idrettslag kan gjøre for å bli mer bærekraftig. Sammen med flere av våre samarbeidspartnere ønsker vi å sette fokus på dette i årene som kommer og vi gleder oss! 

Vi gleder oss også til å heve kunnskap og dele erfaringer med våre klimapartnere. De andre som signerte klimapartnerskapet sammen med oss er:

Anleggsgartnermester Wikholm

Bergen Havn

Bergen Marine

Frende Forsikring

Festspillene i Bergen

Øygarden Kommune

Du kan lese mer om signeringslunsjen her:

https://klimapartnere.no/etterlengtet-signeringslunsj-i-klimapartnere-vestland-copy/

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere