Fana IL blir Klimapartner

Fana Idrettslag har satt seg som visjon å være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi er derfor utrolig stolte over å inngå en avtale med «Klimapartnere nettverket» i prosessen om å bygge videre på den miljøbevisste og bærekraftige tankegangen i vår organisasjon. Fana Idrettslag har dermed offisielt blitt en Klimapartner!

Klimapartnere går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Fana Idrettslag vil dermed ta del i regionale møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Klimapartnere er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Vi kommer til å utveksle råd med konkrete eksempler, og videre jobbe systematisk med klimaarbeid. Sammen med våre partnere ønsker vi å bli en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet.

Alle Klimapartnere i alle regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi.  Som Klimapartner signerer vi en forpliktende partneravtale, der vi utfordres på å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030, og til å etablere minst ett spydspiss prosjekt. Tiltakene vi tar i bruk gjennom Klimapartneravtalen skal være i tråd med en av våre viktigste kjerneverdier, nemlig å være handlekraftige.

Flere av våre samarbeidspartnere har de siste årene vært ledende i å sette forkus på bærekraftig utvikling. Det er ikke tvil om at dette har vært med på å insipert også oss til å velge en tydeligere klimaprofil. 

Samarbeidet vil styrke idrettslaget på sin vei mot å ta del i det grønne skiftet, gjennom Klimapartnere sin store kompetanse innen grønn næringsutvikling. Vi ser frem til et bærekraftig samarbeid med Klimapartnere på laget!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere