Frokost med mening

Fana IL inviterte eliteutøverne og samarbeidspartnere til et lite kick off frokostmøte, siden fremtiden nå ser litt lysere ut etter koronatiden.

Hvordan komme seg styrket ut av kriser, var temaet på dagens frokost.

Korona kom som et stort sjokk på oss alle, og for idretten sin del måtte det tenkes annerledes. Skal man sette seg ned å vente til dette er over, eller skal man se på denne krisen som noe positivt for fremtiden? 

NÅ kan vi legge ned mer trening, siden konkurransene er avlyst og NÅ kan vi gjøre smartere valg og håndtere denne krisen bedre enn våre konkurrenter. 

Slik tenkte vår olympiske mester, Sindre Henriksen i denne perioden. Under et foredrag foran alle de fremmøtte fortalte han om hvordan han har taklet kriser tidligere og hvordan han taklet koronakrisen. Koronaperioden for han resulterte i tidligere oppstart av sesongforberedelsene etter sesongavslutningen, mer trening og mindre reising, som igjen har spart han for krefter og tid. Han sto der i dag, i bedre form enn noen gang. For han ble ikke korna en krise, nettopp fordi han fikk muligheten til å ta smarte og gode valg med tanke på idretten og sine forberedelser. 

Noen ganger trenger man en krise eller motgang for å lykkes. Alt handler om hvordan man takler krisen og hva man lærer av den. Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden som er Fana IL sin ressurs på mental trening, snakket om nettopp dette. Man kan bare glemme en idrettskarriere med bare gode resultater og positive opplevelser. Motgangen vil komme, og det er den som takler den best, som tilslutt står igjen som en av de beste. 

Vi håper at våre eliteutøvere og samarbeidspartnere ble inspirert av dette frokostmøte og at de i fremtiden er litt bedre rustet til å takle kriser på en bedre måte å få noe positivt ut av det.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere