Gave på to hjul fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

12 flunkende nye sykler til Fana Idrettslag

Fana Idrettslag var så heldig å få tildelt kr 30 000 fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Midlene ble øremerket utstyr til barn og unge. Med god hjelp fra våre venner på Intersport, har nå tolv flotte tohjulinger kommet i hus. Vi har selvsagt også tenkt sikkerhet, så både hjelmer og låser er også på plass. Syklene håper vi å få god bruk for ute i gruppene våre, og på litt sikt vil vi åpne for utlån. Tusen takk!!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere