• Fana IL innfører nye gjeldende tiltak.

Gjeldende koronatiltak i desember

Mandag 13. desember kom regjeringen med nye tiltak ifb med kraftig økende Corona-smitte. Mange av disse griper også inn og regulerer aktivitetene til Fana IL.

Myndighetene vil unngå ekstra belastning for barn og unge ved å gripe for mye inn med tiltak som rammer deres fritidsaktiviteter. Ønsket er å kunne gjennomføre aktivitet innenfor de rammene som er gitt.

Tiltakene gjelder fra onsdag 15. desember kl. 00.00 og fram til onsdag 12. januar.

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangement-regelverket. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute

Link til hele regjeringens pressemelding vedrørende nye tiltak;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Hva betyr dette for oss?

 • Barn og unge i barnehagealder og i grunnskolen

Dette betyr at barn og unge i grunnskolen (1.-10. klasse) og barnehage kan fortsette sin fritidsaktivitet som nå.  Gruppene (kohorter) bør ikke overstige 20 personer innendørs. Kamper, stevner, etc, bør ikke gjennomføres utover intern konkurranseaktivitet. Unntatt er utendørs konkurranser der det kan holdes 1m avstand.

 • Ungdom 16-19 år (årskull som går i vgs.) 

 Ungdom som er elever i videregående skole(eller holder alder for segmentet) bør også holde 1m avstand i treningssituasjon. Både inne og ute. Dvs ikke drive med kontakttrening som håndball, fotball, kickboksing etc. Her må trenerne finne annen aktivitet enn den direkte spesifikke.

 • Voksne (20 år eller eldre)

All organisert aktivitet innendørs for voksne (definert som 20 år eller eldre) bør ikke gjennomføres. Det gjelder for oss ved innendørsaktiviteter i håndball, turn, dans, kickboksing, friidrett, orientering, mosjonsgrupper og evt. andre som har organiserte grupper der noen er 20 år eller eldre. Her må gruppene finne alternativer for dem det gjelder. All utendørs aktivitet for de over 20 år er mulig i grupper inntil 20 personer, og holde 1m avstand. (Dvs ikke kontaktaktivitet som eksempelvis fotball, ol.)

 • Toppidrett

Toppidretten er unntatt restriksjoner. Dvs den kan drives som vanlig. Definisjonen på toppidrett er det NIF som definerer. Den kan være ulik i de respektive særforbund. Her er link til regjeringens pressemelding om toppidrett;  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-legger-til-rette-for-a-opprettholde-toppidrettsaktivitet/id2892058/

Det er sannsynlig det vil komme nye definisjon fra flere særforbund ila kort tid.        

 • Anlegg

Fana IL har aktiviteter på mange anlegg. Både private som vi eier selv. Og på offentlige anlegg. 

På offentlige anlegg vil det ikke være reguleringer utover regelverket, og den som leder aktiviteten er den som må passe på etterfølgelse av regelverket. Også eventuelle rutiner som kan være spesifikke for det aktuelle anlegget. Vi ønsker bla ikke at våre medlemmer benytter garderober om de skulle være åpne

I Fana Arena vil det være vakt på ettermiddagstid. Som påser at ingen kommer inn på spillflatene før de som er der har forlatt hallen gjennom rulleporten. Det er ikke ønskelig med trengsel i vestibyler, ganger, og øvrige fellesområder. Her gjelder avstandskravet på 1m.

 • Registrering 

All organisert aktivitet skal ha en ansvarlig leder som har registrert hvem som er til stede på aktiviteten. Listene skal oppbevares i 14 dager. På mange offentlige anlegg kreves det registrering i QR i tillegg av den som leder aktiviteten.

I Fana Arena skal individuelt trenende registrere seg personlig i QR-kode ved inngang. Ved organisert trening skal kun trener registrere seg med den, og ha lister som beskrevet over på deltagerne i aktiviteten 

Helsestudio delen i Fana Arena vil holde åpen med de restriksjoner som gjelder for treningssentre. Det gjelder også gjennom julehøytiden. 

 • Det er kun åpent for individuell styrketrening. 
 • Avstandskravet på 1m gjelder. 
 • Ingen skal dele vektstang under aktivitet
 • Utstyr som brukes skal rengjøres med alkoholbasert væske etter bruk
 • Ved mange trenende skal vakt henvise brukere til sitt aktivitetssted
 • Gjennom jul og nyttårs helgen skal det bookes tid hos sportssjef og tilvises plass. 
 • Toppidrettsutøvere vil her ha fortrinnsrett til ønsket aktivitetsplass                      

MERK OGSÅ:

 • Ingen møter på trening ved symptomer på sykdom i luftveiene. Dette gjelder også om du er i tvil. 
 • Følg karantenebestemmelsene !
 • Alle våre medlemmer bør å bruke munnbind på ALLE  alle anlegg utenfor det aktuelle spesifikke aktivitetsområde. Også ved bruk av kollektiv transport til og fra aktivitet.  Idrettslaget har vaskbare munnbind til distribusjon. De kan fås ved henvendelse til administrasjonen.
 • Alle skal desinfisere hendene ved inngang til alle anlegg. Klorbasert desinfeksjonsvæske kan fås gratis ved henvendelse til administrasjon.  

Evt. spørsmål kan rettes til sportssjef på sportssjef@fanail.no eller tlf. 90039588

 

Fana IL v/sportssjef

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere