Harald Fiksdal tildelt hederstegn i sølv

Harald Fiksdal (født 1964) håndballgruppen/hovedlaget – ble tildelt hedertegnet i bronsje i 2016. Harald påtok seg sitt første tillitsverv i Fana IL allerede i 2007, da han ble valgt inn som varamedlem i styret i håndballgruppen. Han tok raskt på seg større oppgaver og i 2008 ble han valgt som inn som gruppens styrleder og hadde dette vervet i 3 år frem til og med 2010. Harald var deretter medlem i valgkomiteen i Hovedlagt i 2 år, perioden 2011 til 2012. Etter dette ble han i 2013 valgt inn som leder av Kontrollkomiteen og hadde dette vervet i fem år, frem til og med 2018. Harald tok i 2019 over som nestleder i hovedstyret. Et verv som han fortsatt har. Harald har levert et stort og meget godt arbeid både for håndballgruppen og hovedlaget, i varierte og viktige posisjoner. Han har gjennom mange år lært seg idrettslaget å kjenne og har en erfaring kommer til stor nytte. Han er alltid positiv, vennlig og genuint interessert. Gjennom sin store og allsidige kompetanse og sine kvalitative egenskaper har og er Harald en ressurs for idrettslaget.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere