Idrett uten alkohol og Fana IL fortsetter samarbeidet

Fana Idrettslag presenterte stolt sin nye samarbeidspartner Idrett uten alkohol (IUA) i 2018. Etter tre innholdsrike år på laget, har IUA signert også for 2021.  Idrett uten Alkohol er organisasjonen som driver rusforebyggende arbeid for ungdom. I Fana Idrettslag har dette arbeidet alltid vært viktig, men ved å jobbe sammen med IUA tar vi et enda tydeligere standpunkt, og jobber aktivt for å skape enda flere gode rollemodeller. Med IUA i ryggen, bygger vi en trygg plattform for ungdommene i idrettslaget og vårt nærmiljø. 

Vi skal fortsette å jobbe aktivt for å hindre/utsette våre unges debut med alkohol, og vi skal skape trygge arenaer, og positive alternativer til andre negative tilholdsplasser. Våre trenere og ledere blir satt krav til, og vi er  tydelige på sunne holdninger blant ungdommen vår. Vi har et mål om at arbeidet med å skape gode rollemodeller i idrettslaget vil ha ringvirkninger ut i vårt lokalmiljø. Vi er utrolig takknemlige for at IUA vil fortsette å være på vårt lag, og spesielt samarbeidet knyttet til våre prosjekter Fana Atleten og Fana Friends. Vi gleder oss til å videre utgjøre en forskjell sammen med dem! 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere