• Odrfører i Bergen, Marte Mjøs Persen og AP-leder Jonas Gahr Støre

Idrettspolitikk

Politikere på besøk i Fana Arena

En idrettsleder må kunne så mye mer enn «bare» å lede idrettsutøvere. Fredag 04.juni stod helt klart i «andre ting enn å lede» sitt tegn i Fana Arena.

Da var vår daglige leder Hans R. Dankertsen sammen med Roald Bruun Hansen fra Åsane Arena, Pål Hafstad Thorsen fra Sædalen IL og Sverre Sørnes fra Strandebarm vertskap for Bergens ordfører Marte Mjøs Persen og AP-leder Jonas Gahr Støre. I tillegg var de sentrale Arbeiderpartipolitikerne Rune Bakervik og Geir Steinar Dale også med i Fana Arena.

Dagens tema var momskompensasjon, tippemidler og (mangel?) på driftsstøtte fra Bergen Kommune.

Hvorfor? Jo, både momskompensasjon og spillemidler er i dag med på å finansiere idretten.

I den forbindelse, litt folkeopplysning - Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

Momskompensasjon: Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Begge deler må det søkes på, for det er ingen automatikk i at Idrettslaget får noen av delene.

Nevnte politikere fikk en grundig og god gjennomgang av slik vertskapet mener at både spillemidler og momskompensasjon bør håndteres. De fikk vite at idrettslagene opplever prosessen svært utfordrende da de må gjennom en krevende byråkratisk prosess for å dokumentere, søke, vente på tilsagn og deretter vente på å få utbetalt spillemiddelkompensasjonen. Samtidig er det kun mulig å søke en gang i året (til en gitt dato), noe som skaper unødvendig frustrasjon og venting.

Politikerne var lydhøre til det idrettslederne hadde på hjertet – mye hadde de hørt før, men det store frafallet i idretten nå under koronaen såg ut til å vere nytt. I alle fall når de fikk tallfestet frafallet.

Toppolitikerne fikk også en god innføring i idrettens syn på kommunal driftsstøtte til idrettslagseide anlegg. I Bergen er vi så heldig at vi har Trond Mohn som tar unna trykket på anleggsutvikling, vi mener dette bør tiljubles med automatisk driftsstøtte fra Bergen Kommune.

På Bergen Idrettsråd sitt årsmøte står kommunal driftsstøtte til idrettslagseide anlegg på agendaen. Årsmøtet skal vere i Åsane Arena, et av de idrettslagseide anleggene i byen, 15.juni. Følg med, det siste er neppe sagt i denne saken.

Nå er det opp til oss å få medlemmene tilbake, det vere seg med eller uten driftsstøtte, tippe midler og momskompensasjon. Men det hadde blitt så mye lettere med midler fra både stat og kommune.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere