Koronavettregler - Hva gjelder for din idrett?

Idrettsforbundet har samlet en oversikt over koronavettrgelene for de ulike særforbundene. Hva gjelder for våre idretter?

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Disse kan leses her.

Under finner du hvert enkelt av våre særforbund, der Fana IL har aktivitet, opplistet med link til deres koronavettregler. Trykk deg inn på ditt aktuelle særforbund.


Norges Basketball Forbund https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

Norges Cykleforbund https://www.sykling.no/article/informasjon-ang%C3%A5ende-covid-19-situasjon-til-sykkelnorge

Norges Danseforbund https://s3-eu-west-

Norges Fleridrettsforbund http://bocciatc.no/uploads/Koronaregler.pdf

Norges Fotballforbund https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Norges Friidrettsforbund https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Norges Gymnastikk og Turnforbund https://gymogturn.no/2020/04/14/nye-veiledere-for-utovelse-av-aktivitet/

Norges Håndballforbund https://www.handball.no/nyheter/2020/04/norges-handballforbunds-koronavettregler/

Norges Kickboxingforbund http://kickboxing.no/Artikler/ID/6406/Koronavettregler-og-viktige-anbefalinger

Norges Orienteringsforbund http://www.orientering.no/media/filer_public/7f/22/7f2216ef-7d4f-44be-82ac-e82524f685ba/2020_primo_april_koronavettregler_nof_pr_8_april_2020.pdf

Norges Skiforbund https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/4/nsfs-koronaveileder/

Norges Skiskytterforbund https://skiskyting.no/nyheter/retningslinjer-for-trening/

Norges Skøyteforbund https://www.skoyteforbundet.no/nyheter/2020/nye-retningslinjer-for-organisert-aktivitet/

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere