korona krisen

Maks fem kan trene sammen

Oppdaterte retningslinjer for idretten

Under dagens pressekonferanse, kom idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektøren med avklaringer rundt lovlig idrettsaktivitet under koronakrisen. 

Det kan ikke være mer enn fem personer sammen, og det bør være en avstand på to meter. Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes. 

Bruk av utstyr og garderober er fortsatt ikke tillatt.

Idrettspresidenten ber særforbundene utarbeide egne “koronavettregler” for sin idrett. Både hun og helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker mest mulig organsert trening for å overholde smittevernreglene.

 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere