Ny bredde - og utviklingsansvarlig

Marit Davik ny bredde - og utviklingsansvarlig i håndballgruppen

Marit Davik er ansatt i en nyopprettet stilling som bredde - og utviklingsansvarlig i Fana IL Håndballgruppen.

Marit er i dag avdelingsleder ved Kaland skole. Hun har tidligere vært barnehåndballansvarlig og leder for kampservice i Norges Håndballforbund Region Vest.

Styret i håndballgruppen har siden årsmøte arbeidet med å utarbeide en ny, målrettet og offensiv strategi for gruppen. Stillingen som bredde - og utviklingsansvarlig er viktig for realiseringen av denne strategien.

De mest sentrale arbeidsoppgavene i stillingen som bredde – og utviklingsansvarlig vil være vedlikehold og oppfølgning av sportslig rammeplan for bredde, iverksetting av tiltak ifm rekruttering, realisering av utviklingstrapper for spillere og utvikling av trenere og dommere.

Styrkingen av administrasjonen i gruppen vil muliggjøre et fullt fokus både på elitesatsingen, som gjennom de siste årene har hatt en fantastisk utvikling samt fullt fokus på bredden.

Styret i håndballgruppen er trygg på at Catharina som avdelingsleder, Erlend som hovedtrener og Marit som bredde - og utviklingsansvarlig vil utgjøre et slagkraftig team for Fana IL Håndballgruppen.

Håndballgruppen ønsker Marit lykke til med nye utfordringer i en meget viktig stilling for utviklingen av gruppen.

 

Styreleder håndballgruppen

Bjørn Thømt

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere