Drømmen om Slåtthaug Arena

Som mange har fått med seg, så vedtok bystyret i Bergen Kommune, 28.april 2021 at Fana Idrettslag skulle gå i gang med å se på mulighetene for å få utviklet Slåtthaug Arena så raskt som mulig. Ballen ble dermed sparket over fra Bergen Kommune til Fana IL.

Det er knyttet stor spenning til en eventuell realisering av Slåtthaug Arena og vi får  mange spørsmål om status utviklingen, her vil vi prøve å svare på en del av de folk flest lurer på.

Etter at vi fikk ballen i egne hender, har Fana IL sammen med entreprenør Backe Idrettsbygg, utført mye godt arbeid for videre fremdrift. Backe Idrettsbygg  har spesialisert seg innen forretningsutvikling, finansiering og prosjektering av idrettsbygg. Og de sitter inne med høy fagkunnskap og profesjonalitet. Vi har fått, og får fortsatt,  veldig god og stødig hjelp fra dem.

Fasade øst vest
Fasade øst vest

Utover dette har Fana IL levert inn søknader til Bergen Kommune om feste av tomt og kommunal lånegaranti. Vi har nabovarslet og fått tilbakemeldinger fra naboer, og vi har hatt forhåndskonferanse med Bergen Kommune. Etter denne konferansen leverte vi også inn søknad om rammetillatelse.

I tillegg har Fana Idrettslag hatt møter med idrettsbyråd, idrettsrådet i Bergen og administrasjonen innenfor Idrett. Vi har også hatt møter med ulike politiske partier, på et generelt grunnlag om idrett i Bergen, og da har naturlignok Slåtthaug Arena vært et tema.

Parallelt har vi, sammen med idrettsrådet, jobbet for å få driftstøtte fra Bergen kommune til idrettslagseide anlegg. Det er en forutsetning for at vi kan bygge slike anlegg som Slåtthaug Arena.

Vi venter i spenning på svar på søknadene om feste og lånegaranti. Og håper inderlig at disse blir behandlet av  Bergen Kommune i løpet av kort tid, slik at vi kan komme noen skritt videre med multianlegget på Slåtthaug.

Perspektiver
Perspektiver

Det er ikke tvil om at behovet for en slik hall er der! Fana Arena er fullbooket til enhver tid, og turveiene rundt Tranevannet er godt benyttet. Nå må vi komme i gang å få realisert drømmen om Slåtthaug Arena, som ikke bare skal bli en skøytehall, men et multianlegg som tar for seg både mange andre idretter og folkehelsen.

«Vi er optimistiske, men kjenner at det tærer på i forhold til tålmodighet og et sendrektig politisk arbeid og fremdrift» sier den store pågangsmannen for realiseringen av Slåtthaug Arena, daligleder i Fana IL  Hans R. Dankertsen.

Vi krysser fingrene og gjør alt for at drømmen om Slåtthaug Arena en dag blir til virkelighet! 

Utomhusplan
Utomhusplan

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere