Strategisamling på Scandic Flesland Airport

Fire år er snart gått, og ny strategi skal på plass. Innledende tanker og ideer skulle samles på papiret når hovedstyret og administrasjonen i Fana IL samlet seg på Scandic Flesland Airport denne helgen. Daglig leder Hans Dankersten hadde gjort sine tanker om hvordan vi skulle jobbe sammen dette døgnet, innlednede tanker og stikkord ble tatt videre i gruppearbeid. Før gruppene gikk til arbeid fikk ble vi satt i modus av styreleder Tor Gjøstein. Diskusjonen skulle opp i et ørneperspektiv, dette var begynnende tanker, og avklaringer. Neste steg er å innvolvere gruppene i denne prosessen. Hvem er vi? Hvor vil vi?… Fortsettelse følger...

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere