Trenere samlet i Fana Arena

I kveld var trenerne i Fana IL innkalt til første Trenerforum etter korona-avbruddet idretten har hatt. En periode der vi ikke har hatt tilfredsstillende kompetanseflyt mellom særidrettene våre, naturlig nok. Relasjonsbygging og kompetanseflyt mellom gruppene våre, og et stort bidrag inn imot fellesskapet, er det som muliggjør Fana ILs satsing på alle nivåer. Det var derfor godt å få samlet trenerne på tvers av alle gruppene til en kveld i Fana Arena.

Rigget med håndspit og ferdig innpakket mat, var det duket for en introduksjon fra Sportssjef Gisle Ellingsen, før deltagerne fikk informasjon om anleggsutvikling fra daglig leder, Hans Dankertsen. Basiskoordinator Kristian Bruvik Hansen og utholdenhets koordinator Sverre Dyngeland Vik fortalte om tilbudet sentralt rundt testing og trening. 

Trenerne fikk etterhvert muligheten til å velge mellom to foredrag, et for den utholdenhetsinteresserte og et for de som ville lære mer om motorikk/teknikk.

I speilsalen stod Olav Aleksander Bu, en av Fana ILs viktigste ressurser på utholdenhet. Olav Aleksander Bu har gründet og solgt flere internasjonale teknologiselskap, og har det siste tiåret  jobbet med flere World Tour og Olympisk Team internasjonalt. Han er i dag tilknyttet Olympiatoppen og leder flere prosjekter 

I møterommet Livarden ventet Lars Arne Andersen. Lars Arne er utdannet fysioterapeut og jobber som fagkonsulent i Olympiatoppen vest og Olympiatoppen sentralt. Hans ansvarsområder er oppfølging innenfor olympiske idretter gjennom motorikk og teknikk. Dette arbeidet innebærer effektivisering av motorisk og teknisk trening om skal utvikle forutsetningene for god teknikk samtidig som den skal forebygge skader og utvikle trenbarheten. Lars Arne er en stor kapasitet på teknikk og funksjonalitetesanalyse, og gjennom dette avdekke dårlige bevegelser eller skaderisiko

 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere