Bli med på IUA sin spørreundersøkelse

Idrett uten alkohol med spørreundersøkelse til våre medlemmer

Vi kommer med en sterk oppfordring til våre medlemmer om å besvare undersøkesle under. Det vil hjelpe Idrett uten alkohol veldig i det videre arbeidet, og hvis flertallet av deres totalt 7000 samarbeidsutøvere svarer, vil det kunne styrke neste års prosjektmiddelsøknad til Helsedirektoratet betraktelig. Slik at vi sammen kan fortsette med det gode samarbeidet! Les deres melding under, og svar på link tilknyttet.

Kjære medlem av Fana IL!

Vi i Idrett uten alkohol håper du har gode og trygge dager i denne spesielle tiden, og at du holder motet og treningsiveren oppe selv om fellestreninger og små og store treningsmål er avlyst. Det kommer heldigvis en tid etter dette, og vi håper og tror vi kommer styrket ut av det!

Nå som du sannsynligvis har mer innetid enn normalt, ber vi deg sette av litt av den tiden til å svare på denne spørreundersøkelsen som vi har sendt ut til alle klubber og idrettslag som vi samarbeider med. IUA jobber med å gjøre idretten til en enda tryggere og enda mer inkluderende sone, og vi er utrolig takknemlige for at Fana IL har valgt å være en av våre samarbeidspartnere, og slik bidra til å holde idretten alkoholfri. 

Det at du svarer på denne anonyme undersøkelsen, vil bety utrolig mye for arbeidet vårt framover.

På forhånd tusen takk!

Hilsen oss i Idrett uten alkohol

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere