Om Fanavarden

Fanavarden er et medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3.mars 1920.

Bladet ble utgitt i 434 papirutgaverer over en periode på 88 år. Siste papirutgaven kom ut juni 2017. 

Etter dette er Fanavarden kommet ut som et elektronisk nyhetsbrev én gang, julen 2017. 

Høst 2019 inngikk Fana IL en avtale med Apiliy om å relansere Fanavarden i digitalt format. Siden www.fanavarden ble lansert i forbindelse med Fana Idrettslag sitt 100 års jubileum 3.mars 2020.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere