Tørket støv av Fana IL Basket

Fana IL Basket, U10-U13 er i gang og ser frem til videre vekst!

Nyhet; Fana IL introduserer Fana IL Basket. Vi skal etterstrebe å etablere konkurranseevne og utvide oss til alle aldersgrupper.

Basketsesongen for barn og unge er offisielt igang og Fana IL Basket lager bølger med sitt U12 lag som allerede har konkurrert i to spennende kamper i Easy Basket serien på Frøya. Dette nystartede laget har som mål å utvikle konkurranseevne på banen, samtidig som vi prioritere utviklingen av unge spillere på hvert nivå i Bergen, også utenfor banen.

Selv om Fana IL Basket er ny på arenaen, har trener og arrangører en klar visjon.

“Denne sesongen handler om administrativ dyktighet, skape identitet, etablere sponsoravtaler og bygge en solid base med våre Easy Basket spillere”, sier trener Andre Alford. “Vi beveger oss i riktig retning og alle involverte er spent på hva som venter."

Utover i sesongen legger Fana IL Basket stor vekt på viktigheten av å etablere et positivt miljø som er bygget på respekt for sine unge spillere. Trenere og støttespillere vil gi dem muligheten til å lykkes både på og utenfor banen. Sentralt i denne tilnærmingen vil være å bygge konkurranseånd som fremmer vekst og samarbeid, fremfor egen vinning.

Trenerne jobber tett med spillerne for å utvikle ferdigheter, både basketteknikker og livsferdigheter. Dette nivået av oppmerksomhet strekker seg utover banen, der foreldrene også spiller en avgjørende rolle i barnets idrettsreise. Trener Andre Alford sier: “Vi skaper konkurransedyktige spillere. Vi prioriterer ikke å være en sosial klubb. Det er en fordel som kommer organisk med det å være en del av et idrettslag. Vi tiltrekker oss spillere som ønsker å lære av å konkurrere i basketball, og foreldre som ønsker at barnet deres skal være den del av et strukturert og disiplinert program.

Mens den inneværende sesongen fokuserer på grunnleggende administrasjon og etablering av en base, er det langsiktige målet til Fana IL Basket å tilby muligheter og tilgang til så mange spillere som mulig. Selv om de er nye på barne og ungdomslaget , har programmets lidenskap, dedikasjon og fokus på å utvikle unge idrettsutøvere allerede satt sitt preg

“Vi mener at etablering av en slik konkurransekultur er avgjørende for å hjelpe unge utøvere til å vokse både som enkeltpersoner og som et lag," sier trener August Kristiansen. “Vår plan er å motivere spillerne til å jobbe hardt, bli holdt ansvarlig, være stolte av- og en del av et lag som blir studenter av spillet. Det er imidlertid viktig å gjøre dette med respekt for hverandre, både overfor motstanderne og spille ånden. Det er en kultur preget av hardt arbeid, utholdenhet og god sportsånd. Når spillerne tar til seg vår tilnærming, vil de bli venner for livet.”

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere