Fana IL`s Idrettskole 2023/2024

La barnet vokse med idrettsglede og aktivitet - Meld på til Fana IL`s Idrettsskole!

Mennesker er designet for å være i bevegelse. I en tid der skjermer og teknologi ofte dominerer, har vi i Fana IL forstått viktigheten av å kultivere en kjærlighet til fysisk aktivitet fra tidlig alder. Gjennom Fana IL`s Idrettsskole kan du som foresatt eller besteforelder sikre at barna får oppleve denne gleden ved å bygge varige og sunne vaner, som vil følge dem gjennom livet.

Fana ILs Idrettsskole er et tilbud for barn i alderen 3-7 år og tilbys på flere lokasjoner i Fana gjennom uken, slik at det skal være enklest mulig og i nærheten til der dere bor. Tilbudet starter opp i uke 38 og gir barnet ditt 26 uforglemmelige økter, som strekker seg til uke 21 i 2024. Antall plasser per parti er 15-25 barn. Flere partier begynner å fylles opp, så vær rask med påmelding.

Vi vet at du som forelder eller besteforelder ønsker det beste for barnet ditt. La Fana IL være en del av deres vekst og utvikling. Bli eller forbli en del av vår idrettsfamilie.

For mer informasjon og påmelding – Trykk deg inn i Rubic boksen, eller sjekk ut vår hjemmeside: www.fanail.no

 

Gode venner som har det gøy sammen
Gode venner som har det gøy sammen

Hva er det som gjør Fana IL's idrettsskole så spesiell?

Tilbudet preges i stor grad av allsidig aktivitet, med fokus på å opparbeide grunnleggende motoriske ferdigheter. Videre skal idrettsskolen gi en innføring innen ulike idretter som friidrett, turn, dans og ballspill. 

Vårt team av dedikerte trenere/ledere har utviklet et program spesialtilpasset barn mellom 3-7 år. Dette sikrer at hver eneste aktivitet matcher barnets utviklingsnivå og interesser. Sikkerhet og tillit er hjørnesteinen i vår filosofi. Idrettskolen er en trygg arena for barn i aktivitet hvor de kan uttrykke seg fritt og utforske sine grenser, utvikle viktige livsferdigheter som samarbeid og disiplin og ikke minst, bygge nye relasjoner og vennskap. 

“Eg synes det er gøy å delta på idrettsskolen, fordi vi gjør så mye forskjellig og har det veldig gøy sammen med venner” (Oscar 3,5år).

Vi gleder oss til å ha med ditt/dine barn på ett av våre partier, enten om du er helt ny eller har vært med oss tidligere! 

Fana IL – for ALLE
Fana Idrettslag har et stort fokus på å fremme inkludering og forhindre økonomisk utenforskap. Dersom man ønsker å delta på Idrettsskolen, men økonomien setter begrensninger, sjekk ut mulighetene som finnes i tilknytning til Fana IL sitt samfunnsarbeid her: 

Sjekk ut fanail.no for informasjon om idrettene man kan holde på med hos oss.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere