• Uten mat og drikke....

Nesten 30 ledere og andre frivillige var tilstede

Ledermøte i Fana IL

Uten sammenligning for øvrig, men det gikk altså ut en innkalling til ledermøte i Fana IL her for en liten uke siden. Ledermøte, tenker du – hva er det for noe, sånn egentlig?

I kryssord-ordboken kommer det opp både sjefstreff og ministerråd når du søker på ordet «ledermøte». Og så kan du for så vidt velge selv hvilken kategori du tror torsdagskvelden i Fana Arena var tenkt å være.

Det du imidlertid skal slippe å lure så lenge på, er hvorfor ledelsen i Fana IL velger å samle så mange som mulig av gruppe lederne til et felles møte denne første dagen i juni. Ikke bare lederne for den del, for også styret og administrasjonen i Fana IL var  invitert.

Styreleder Tor Gjøstein og daglig leder Hans R.Dankertsen
Styreleder Tor Gjøstein og daglig leder Hans R.Dankertsen

Invitert var også en gruppe som kanskje ikke er så veldig godt kjent ute i laget, Stiftelsen. Her sakser vi fra Fanail.no; «Fana Idrettslags Stiftelse – opprettet som Arrangementsfond i 1948 og omgjort til lagsfond i 1961 og til Stiftelse i 1990. Formål å forvalte akkumulerte verdier i Fana Idrettslag og omfatter nå lagets aksjepost i A/S Idrettshuset g.nr. 42 b.nr.86, «Prøvehuset» som står på eiendommen, Lagets hytte på Krækkjebærhaugen, Riple g.nr.59 b.nr.9, Lagets premie-samling samt de obligasjoner og bankinnskudd som eksisterte ved overgang fra fond til stiftelse». Så der vet du det – og stiftelsen vil vi komme tilbake til ved en senere anledning.

Nå var det ikke stiftelsen som skulle være tema denne kvelden da. På saklisten stod det mellom annet «Håndballgruppen – muligheter og utfordringer». De som har fulgt elitelaget gjennom denne sesongen vet at de blandt annet har debutert  i European League, og at de på ingen måte gjorde seg bort i den turneringen. Men (for det er jo alltid et men) med suksess både i Norge og Europa så følger det gjerne med noen utfordringer – eller er det ikke heller et kvalitetsstempel, det at jentene nå er ettertraktet i andre klubber? Akkurat det er det sikkert mange meninger om.

Men istedenfor å sitte og spekulere, lytter vi heller til hva styreleder i håndballgruppen, Bjørn Thømt, har å si om gruppens muligheter og utfordringer.  

Håndballgruppen

Håndballgruppen har gjordt et godt stykke arbeid de siste årene. På tre små år nå har håndballgruppen gått fra 0 ansatte til 2 ansatte i administrasjonen. Og ikke bare har de ansatt  Avdelingsleder for håndballgruppen, de har også rukket å endre stillingsinstruksen til å «bare» omfatte elitesatsingen, og de har ansatt en egen breddeansvarlig.

Gruppen mistet bortimot 100 medlemmer under og etter pandemien, men de har brettet opp ermene og er i ferd med å legge strategien for hvordan de skal få barn og unge tilbake på håndballbanen. Og da hjelper det nok godt på at elitejentene har spilt ute i Europa i vinter. En lærerik opplevelse om vi skal tro styreleder Bjørn Thømt. Hardt arbeid, mye arbeid, masse regler (og det kom frem at EHF og IHF ikke har samme regelverket for gjennomføring av kamper) og en bot på 15.000 kroner for bruk av feil gulv. Vi bare nevner det.

Den røde tråden til håndballgruppen framover blir å skape aktivitet som resulterer i bedre økonomi, som igjen gir flere utøvere, som igjen gir bedre økonomi, som …. , ja nettopp – det ene avhenger ofte av det andre og går litt i sirkel.

Bergen Idrettsråd, sport og anlegg

Seier over tyske Buxtehude. Foto Bjørn Erik Nesse
Seier over tyske Buxtehude. Foto Bjørn Erik Nesse

Alle som har jobbet litt i et idrettslag, det være seg som trener, leder eller administrator for den del vet at treningstider, hallkapasitet og Bergen Kommune kan være utfordrende.

Og ifølge Sandrino Birkeland fra Idrettsrådet i Bergen er det ikke umiddelbart lys i enden av tunnelen når det gjelder nye anlegg i Bergen Kommune. Her ligger en 4 år på etterskudd med tildeling/utbetaling av tippemidler –  her har alle jobb å gjøre med å få fortgang i akkurat dette.

Jeg vil tro at for mange av de fremmøtte var det interessant å få et lite innblikk i hvem, og hva, Bergens Idrettsråd er.

Om det er en i Fana IL som vet hva Idrettsrådet kan/skal brukes til (eller hva de kan hjelpe til med, om du heller vil di det) er Sportssjef Gisle Ellingsen. Det er han som er,  for å bruke hans egne ord, ansvarlig for kjernevirksomheten i idrettslaget – Sport.

For den som har vært på møter med Sportssjefen tidligere, eller som har mye kontakt med han sånn i det daglige, var det kanskje ikke så veldig mye nytt. Men for alle dere andre – her var det mye å lære. I første rekke om hvordan sportsavdelingen i Fana IL både tenker og jobber. Det var nok noen aha-opplevelser rundt bordet denne kvelden.

De aller, aller fleste idrettslag jeg kjenner til får aldri nok av anlegg, trenigsfasiliteter og treningstider. På det området er Fana IL intet unntak. Noe som først Bergen Idrettsråd var inne på, før Tor Gjøstein og Hans R.Dankertsen snakket om veien fram til anleggene på NIP (Nesttun Idrettspark) og Fana Arena. Men så må ikke Slåtthaug Arena glemmes – en ny flerbrukshall med bland annet isbane der hvor Slåtthaug Kunstisbane ligger i dag er den «nye» kjepphesten til (spesielt) Hans R.Dankertsen. Her er det allerede gjordt veldig mye godt arbeid, nå gjenstår bare resten fram mot en (forhåpentligvis) snarlig realisering av prosjektet.

Slik kan nye Slåtthaug Arena se ut
Slik kan nye Slåtthaug Arena se ut

De du ikke ser så ofte….

Alle lag og organisasjoner har en frontlinje, og en linje litt lenger bak. I linjen litt lenger bak finner du de som driver med «alt det andre» i laget, slik som å svare på alle mulige slags henvendelser, økonomi, medlemslister, nyhetsbrev og markedsarbeid. Jeg bare nevner noe av det Lars Røttingen (Økonomi), Hege Bøkko (Marked, Kommunikasjon og samfunn) og Camilla Skjensvold (administrasjon m.m) jobber med sånn til dagen.

De du
De du "aldri ser"

Men noe kanskje ikke alle medlemmene har fått med seg, er at Fana IL også har egen hytte – Fanahytten oppe på Riple (Totland).

Vinter på Fanahytten
Vinter på Fanahytten

En hytte som medlemmene får disponere gratis men som også ofte er utleid til både skoler, barnehager og bedrifter. For ikke å snakke om konfirmasjoner i vår- sesongen.

I likhet med gruppene til idrettslaget er også Fanahytten drevet på dugnad. Det er en fast gjeng pensjonister som står for nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Men på daglig basis er det de som er der som må sørge for orden og ryddighet. For det er ikke mye å si på at de medlemmene som låner hytten «betaler for seg» med å rydde og vaske etter seg før de forlater hytten.

Det er du vel enig i?

Hvorfor Ledermøter?

Om du nå fremdeles skulle lure på hvorfor det arrangeres ledermøter, så tok jeg kontakt med daglig leder Hans R.Dankertsen slik at han enkelt kunne forklare.

-Ledermøtet arrangeres 2 ganger i året, og det er hovedstyret som «står ansvarlig» for innhold mens administrasjonen har ansvar for gjennomføringen. For en del år siden het det Rådsmøte, og da var gruppeledere og æresmedlemmer med og det ble ofte lange møter der mange hadde mye på hjertet. Etter oppbygging av administrasjonen ble det endret til nåværende navn.

-Målet med møtet er å samle gruppelederne/noen fra styrene til å gi informasjon og få innspill fra dem- og at vi skal lære av hverandre.

 

Tekst: Marianne Kolås

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere