• Foto: Hans Jørgen Brun

Lokalpolitikeren om Slåtthaug Arena og litt til

Selv om vi er midt inne i en valgperiode, så går tiden fort mot neste valg. Samtidig jobbes det iherdig fra de frivillige sin side (les: Fana IL) for å få tak over hodene til skøyteløpere + å få plass til andre idretter og uorganiserte aktiviteter som i dag står uten de helt store fasilitetene. Vi ønsker oss Slåtthaug Arena.

Slåtthaug Arena
Slåtthaug Arena

Hvem bestemmer hva i prosessen fram mot en eventuell byggestart, bygging, innflytting, åpning og bruk? Det ville vi vite.

Og fant frem til en by-dels politiker/lokal politiker/bystyremedlem, som i tillegg sitter i det rette (?) utvalget, nemlig Høyre sin Eivind Hermansen.

Selv om vi er midt inne i en valgperiode, så går tiden fort mot neste valg. Samtidig jobbes det iherdig fra de frivillige sin side (les: Fana IL) for å få tak over hodene til skøyteløpere + å få plass til andre idretter og uorganiserte aktiviteter som i dag står uten de helt store fasilitetene. Vi ønsker oss Slåtthaug Arena.

Hvem bestemmer hva i prosessen fram mot en eventuell byggestart, bygging, innflytting, åpning og bruk?  Det ville vi vite.

Og fant frem til en by-dels politiker/lokal politiker/bystyremedlem, som i tillegg sitter i det rette (?) utvalget, nemlig Eivind Hermansen.

For deg som ikke vet hva Midtun Vekst driver med så kan vi fort fortelle at «de er en vekstbedrift som gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med nedsatt arbeidsevne. Eller sagt på en annen måte, de tilbyr arbeids- og praksisplasser til mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag» (fra hjemmesiden til Midtun Vekst).

Utvalg for barnehage, skole og idrett? Jeg spør noe enkelt – hva er hovedoppgavene til dette utvalget?

-Veldig enkelt så er oppgaven vår å vedta planene som Byråden legger fram for oss når det gjeler områdene barnehage, skole og idrett. Når utvalget har gjordt jobben sin blir det lagt fram for Bystyret for endelig behandling og vedtak. Vi fremmer selvfølgelig også egne forslag fra egne partier som behandles i utvalget. Noe vi gjorde når det gjaldt Slåtthaug Arena.

-I tillegg har vi en tilsynsfunksjon når det gjelder hvordan Bergen Kommune håndterer sakene som faller inn under utvalgets ansvarsområder. 

For å vere sikker på at forståelsen ble riktig så har vi sakset fra kommunens nettsider. Og fant at utvalgets fagfelt er:

  • Kommunens politikk knyttet til utviklingen innenfor utdannings- og barnehagefeltet
  • Idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter
  • Andre politiske saker som gjelder barn og unges oppvekstsvilkår

Du, når det kommer et ønske fra en organisasjon, et idrettslag eller et lokalmiljø – hvordan håndterer dere politikere dette? For å gjøre det enkelt, bruk gjerne Slåtthaug Arena som eksempel.

-Dette prosjektet har det vært jobbet med i mange år. Og det enstemmige vedtaket i Bystyret for snart ett år siden vil jeg kalle ett gjennombrudd, for ikke å si et kvantesprang mot målet om realisering og bygging av Slåtthaug Arena.

-Når saken er kommet så langt som den har gjordt nå, er det vår oppgave å etterlyse/etterspørre saken hos Byrådet. Noe som for øvrig ble gjordt i Bystyremøtet forrige onsdag. I forbindelse med Bjarg IL sitt planlagte bygg og søknad om kommunal lånegaranti stilte Hermansen spørsmål om hvordan Byråden stilte seg til Fana IL og Slåtthaug Arena. Svaret var at Byråden planlegger et møte med Fana IL og intensjonen er å gå for samme modell som Bjarg får.

Et litt på kanten spørsmål kanskje, er det forskjell på måten dere agerer på om dere er i opposisjon eller i posisjon?

Nå ble det litt stille i telefonen før det kommer «Tja, både og. Men når det gjelder spesifikt Slåtthaug Arena så har vi i Høyre sagt ja til prosjektet både i posisjon og opposisjon. Vi har stått bak dette prosjektet lenge og det er absolutt i vår interesse at det bygges en ny arena i Fana. Enten vi er i posisjon eller i opposisjon så vil dette bli et gode for barn og unge i bydelen, men (det er alltid et, men) vi må likevel sørge for at vi tar ansvarlige avgjørelser».

Vi er (forhåpentligvis) over det verste i en over to år lang pandemi. En pandemi som vi i idretten trodde skulle vare i 14 dager (men det var før vi visste det var en pandemi) og så var det tilbake til det normale. Så feil skulle vi ta.

Fasiten viser at vi har langt igjen til det normale, frafallet begynner å bli stort. Hvordan tenker du at du som politiker kan hjelpe idrettslagene og de frivillige med å få barn og unge tilbake til idrettshallene?

Arkivbilde/Frivillige under en REMA 1000-liga kamp
Arkivbilde/Frivillige under en REMA 1000-liga kamp

-Åi, det er vanskelig. Selv sitter jeg som styreleder i Norges Musikkorpsforbund Hordaland og har selv fått følt på hvordan lag og organisasjoner har blitt rammet av pandemien. Som politiker kan vi vere med å gi midler til f.eks vinterleirer eller andre aktiviteter som får barn og unge med igjen. Og vi kan stimulere til ny-rekruttering, men hovedjobben må idrettslag og de andre organisasjonene gjøre selv.

-Jeg tor at det er lettere å hanke inn igjen de som har vært der før enn å rekruttere helt nye medlemmer. For meg ser det også ut som om både idretten og de andre frivillige organisasjonene er flinke på målrettet jobbing for å hente inne igjen de som har falt fra.

-Men, alt ble snudd på hodet i mars for snart to år siden og jeg skulle ønske jeg hadde det, men dessverre, noen kvikk fiks har jeg ikke. Gode tilbud til barn og unge er viktig, så jeg håper ikke de frivillige gir opp riktig ennå.

Med tanke på både frafallet som pandemien har gitt oss, og barn og unge som ikke får vere med på den idretten de vil pga hallmangel etc., og for oss i Fana IL gjelder det jo Slåtthaug Arena – hvis jeg vil påvirke «noen i riktig retning» i denne saken, hvor og hvordan kan jeg gjøre det? Har du noen tips og råd og komme med?

-Hm, her kan det bli vanskelig å gi et lett svar. Men – bruk systemet, bruk politikerne. Begynn der. Nå er jo de fleste partiene begynt med programarbeidet inn mot kommunevalget i 2023, så her er en mulighet til å komme med innspill og å påvirke.

- Idrettsbyråden er positiv til prosjektet. Behovet for Slåtthaug Arena er der og vi må snart gå fra ord til handling. Det er en fallitt erklæring for Bergen som by at vi må sende skøyte-talentene våre til Stavanger for at de skal få tilstrekkelig med is-trening.

Det var nå vi begynte å diskutere om de to nye OL-medaljene til Fana IL er med på å få fortgang i Slåtthaug Arena eller om det er et tegn på at Fana IL lykkes også uten Slåtthaug Arena. Det vi landet på er at medaljene til Sverre Lunde Pedersen,  Håvard Holmefjord Lorentzen og Julie Nistad Samsonsen i alle fall har mye å bety for rekrutteringen. Samtidig er det ingen tvil om at vi trenger en Slåtthaug Arena til det. Og at den må komme snart, veldig snart.

Nå i vinter er det kanskje ikke pandemien som har tært mest på både de frivillige og de ansatte kreftene i idrettslagene. Strømregningene når stadig uante høyder med de konsekvenser det har for driften av lag og organisasjoner. Hvilke tanker gjør du deg om dette, og hvordan tror du at det kan løses uten at det går ut over driften av f.eks Fana IL?  Og før de frivillige ikke orker mer og snur ryggen til idretten?

-Det overordnede ansvaret her ligger hos regjeringen, det er det ingen tvil om.  For her må de som sitter med ansvaret også ta ansvaret.  Men blir det nødvendig, så bør også Bergen Kommune trå til der de kan.

Men du, før vi gir oss, om du hadde fått «uante mengder» med millioner i fanget, hvordan ville du brukt de? Både på Fana som bydel og i Bergen som by?

-Ha, ha. Ja det hadde vært noe det. Jeg ser jo helt klart at idretten trenger sine midler. Men også at de ungdommene som ikke er med i organiserte fritidsaktiviteter trenger ett tilbud.

-Ser vi på området fra Paradiskrysset til Zinken Hopp er det flust opp av sushi-restauranter, men at det er svært få tilbud til ungdommen i det samme området. Er det noe vi trenger er det et sted der ungdommen kan gå uten å nødvendigvis vere med på en aktivitet. Og kanskje finne en voksen å snakke med og, dersom det skulle vere behov for det.

-Her er Fana IL og Slåtthaug Arena midt i blinken. For i Slåtthaug Arena blir det også et tilbud til de som ikke har en organisert fritid. Så en del av de «uante mengdene med millioner» hadde nok gått dit. Til å bygge en arena som både Fana bydel og Bergen (sårt?) trenger.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere