• Foto: Fana Fotball

Møt Tor Gjøstein, styreleder i Fana IL på andre året

Tor Gjøstein skulle blitt valgt til ny styreleder i Fana IL omtrent da Norge stengte ned i 2020. Men både årsmøte og valg ble utsatt et par måneder før det ble gjennomført med både korrekt avstand og egne kohorter i Fana Arena.

Med koronaen som bakteppe kan vi vel trygt si at det ble en krevende start for deg som nyvalgt leder i ett av Norges største idrettslag. Vi lurer i grunnen på hva som får en til å si ja til å bli det?

-Ja si det. jeg har vært i Fana Fotball siden jeg var 9 år gammel. Og både har og har hatt veldig stor glede av det. Nå var det på tide å gi litt tilbake etter alle opplevelsene jeg selv har fått være med på opp gjennom årene.

Du har vært med lenge, fikk du likevel noen «dagligdagse» overraskelser da du begynte å sette deg inn i hva det innebærer det å være styreleder i Fana IL?

-Nei, egentlig ikke. Den største «overraskelsen» var nok avstanden mellom styret/hovedlaget og ut i gruppene. Vi som sitter i hovedstyret, vet for lite om hva som skjer ute i den enkelte gruppen. Vi får ikke det dagligdagse forholdet til de ulike idrettene og hva de måtte streve med til dagen.

-Noen av hovedstyret sine hovedoppgaver er å jobbe med rammebetingelser, tilrettelegge for gode treningsforhold og ikke minst, anleggsutvikling. Det er ute i gruppene den virkelige jobben skjer. Det er de som tilrettelegger for at barn og unge skal få drive idretten sin. Jeg mener at det å sitte som gruppeleder er vel så arbeidskrevende som det å sitte som styreleder i hovedlaget. Og jeg har stor respekt for de som gjør denne jobben ute i gruppene.

Du har altså hatt ulike verv innen idretten siden du var 18 år gammel? Dvs i bortimot 40 år, hva er det som trigger deg til å gå på an igjen år etter år?

-Jeg liker å vere involvert, jeg liker å kunne bidra. Og som jeg sa i sted så er dette min måte å gi noe tilbake til idretten på. Og i tillegg så er det jo veldig kjekt da. Der finner jeg motivasjonen min

Hva med resten av familien, er de like involvert?

-Ha, ha. Nei, ikke i hele tatt. Dette er helt og holdent min greie.

Når du ikke bruker tiden din på idrett generelt og Fana IL spesielt, hva driver du med sånn til dagen?

- Av bakgrunn er jeg siviløkonom. Nå har jeg i bortimot tyve år jobbet som Finansdirektør i Sea-Cargo og Seatrans. Nå i vinter fikk jeg forresten Æresmedlemskap i Norges Vandrerhjem, etter 30 år med engasjement, både som Landsstyreleder og Leder av Region Vest i Norges Vandrerhjem.

Vi er blitt fortalt at du er en pragmatisk økonom? 

-Nja, jeg vil si jeg er pragmatisk så lenge jeg ser at alt er OK. Og når det økonomi så mener jeg at så lenge den ser bra ut så skal vi bruke tiden vår på å utvikle aktivitet. Ikke på å studere “alt” ned til minste detalj. 

Du tok over som styreleder i Fana IL midt i en krevende periode, men også like etter ett av lagets beste perioder (med blant annet Fana Arena som stod klar i 2018, OL-medaljer i «fleng», håndballens opprykk til eliteserien). Hva mer kan vi vel drømme om? Jo «tak over isbanen» eller Slåtthaug Arena. En arena som skal bli så veldig mye mer enn «bare tak over skøyteisen».

Hvilke tanker gjør du deg i dag når det gjelder Slåtthaug Arena kontra de du hadde da du overtok som styreleder? 

-Jeg må nok innrømme at jeg etterhvert har fått en mye bedre forståelse for hva «tak over Slåtthaug» egentlig betyr. Og det er at Slåtthaug Arena er så veldig mye mer enn tak over isbanen.

-At Slåtthaug Arena vil bety veldig mye for Fana IL, både for å treffe bredden og samtidig ta vare på toppene er det ingen tvil om. Det må vi greie å formidle ut til både medlemmer og andre. Og jeg håper virkelig at alle i Fana IL heier på Slåtthaug Arena og at vi står samlet bak disse planene. Det å bygge anlegg skaper aktivitet, og aktivitet gir grobunn for flere medlemmer og større grupper.

-For Fana IL er det er det ekstremt viktig at vi har anlegg som gjør det mulig for alle å drive hverdagsaktivitet. Og det å legge til rette for en meningsfull hverdag for alle ser jeg på som en del av samfunnsansvaret vårt. Det er på en måte kjernen i det vi holder på med. Desserten blir de gode prestasjonene.

Med de fjorten gruppen i bakhodet, hvilke tanker gjør du og resten av styret dere om hvordan administrasjonen (og styret) på best mulig måte skal/bør ta «tak i ting» som måtte dukke opp ute i gruppene? På godt og vondt? Er det mulig å behandle alle likt? Eller er det urettferdig for den ene å bli behandlet på samme måte som den andre?

- Jeg mener vi skal bestrebe å behandle alle gruppene likt. Det svaret kom ganske kontant.

-Og for et idrettslag som vårt, med et veldig stort spenn mellom gruppene (store grupper mot små grupper) er det viktig å ha en stor grad av profesjonalitet med tanke påbland annet  rammebetingelser. Den største utfordringen er kanskje å finne fellesskapet – å finne ut hvordan skal vi drive idrettslaget på en slik måte at alle ser fordelene med å vere medlem i Fana IL.

-Både administrasjonen og styret skal i utgangspunktet vere et serviceapparat for gruppene. Gruppene skal få avlastning i de administrative oppgavene slik at gruppene kan konsentrere seg om det sportslig. Vi skal ikke stikke under en stol at det kan vere skremmende for noen og enhver å ta på seg et verv i en gruppe. Det er ikke bilagsregistrering og medlemsregisteret som gjør det attraktivt å melde seg til frivillig innsats.

-Kort sagt: Vi er til for gruppene.

Har du/styret noen tanker på hvordan Fana IL skal greie å kombinere barn/unge/bredde/topp slik at alle føler seg sett og ivaretatt?

-Dette er utfordrende å få til. Mange føler, tror og mener at «alle» ressursene kun går til toppene og ikke til bredden.  Dette er ikke nødvendigvis motstridende, for vi ser at toppene ofte bidrar til bedre rekrutering. Eliten skaper oppmerksomhet og trekker til seg bredden. Og da hender det jo at det dukker opp talenter…..

-Så på en måte er bredde og elite gjensidig avhengig av hverandre. Men det er helt klart utfordrende å balansere denne avhengigheten på en slik måte at flest mulig blir førnøyd..

Du har en fortid i Fana Fotball, hvordan var det å «snu» fra det å tenke på kun en idrett til å skulle tenke på fjorten forskjellige «på en gang»?

- Misforstå meg rett, jeg tenker ikke så mye på gruppen sånn til dagen. Og det er fordi jeg mener at hovedlaget sin oppgave er å legge til rette for at gruppene skal få utføre sine oppgaver, styret skal ikke sitte med detaljkunnskaper om ha hver enkelt gruppe jobber med.

-Selvfølgelig skal vi trå til når det er behov for det, det er det ingen tvil om. Men sånn til dagen skal vi jobbe med de store linjene – som blandt annet anleggsutvikling.

Sånn helt på tampen; hvor er Fana IL om fem år?

-Hm, vanskelig. Men vi skal fortsatt vere et idrettslag som folk referere til. Vi skal fortsette å utvikle oss som vi har gjordt til nå, vi skal vere et ledende idrettslag basert på profesjonalitet.

-Slåtthaug Arena er selvfølgelig på plass og vi har er vokst til mellom 7.500 og 10.000 medlemmer. Det er drømmen !

Fra befaring ifbm Slåtthaug Arena
Fra befaring ifbm Slåtthaug Arena

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere