Nytt år, nye muligheter, årsmøter og ny start

På idrettsforbundet sine sider finner vi at 

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Fana IL har så smått begynt veien mot årsmøte for annerledesåret 2020. Før hovedlaget avholder sitt årsmøte i Fana Arena torsdag 18.mars så skal de enkelte gruppene ha avholdt sine respektive møter.

Under finner du datoene for årsmøtene i de enkelte gruppene. Det mangler ennå noen datoer, men de kommer de og.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere