Realisering av Slåtthaug Arena- et viktig steg videre!

Et helårsanlegg for store og små opplevelser! Nå er Slåtthaug Arena spesifikt nevnt i «Klosterhagenerklæringen» til det nye byrådet i Bergen Kommune.

Jobben om å realisere og bygge flerbruksanlegget Slåtthaug Arena har pågått i mange år. Ideen om tak over Slåtthaug dukket opp allerede under arbeidet med isbanen på 80-tallet og i 1986 ble regulering vedtatt. Da var det et tverrpolitisk flertall i Bergen, med bla. AP og Høyre, som ville bygge Norges første ishall. Bak prosjektet sto sterke drivere med Asbjørn Lilletvedt, Karstein Grønås og Gunnar Flesland i spissen. I 1987 ble prosjektet nedstemt av styret i Norges skøyteforbund, som svært overraskende umiddelbart pekte på Halden som det mest egnede område. Trioen bak ble både skikkelig forbanna og skuffet over vedtaket fra eget forbund. De nevnte tre karene, sammen med flere som nå var kommet til, krummet nakken og jobbet ufortrøden videre. I november 1991 stod banen klar til bruk etter strålende samarbeid med kontaktutvalget, som nå kalles idrettsrådet, og Bergen kommune. Anlegget har vært en dundrende suksess alle disse årene med millioner av brukere i alle aldre. På vinteren strømmer det til folk fra svært mange nabokommuner som ønsker å drive med vinteridrett i byen som ikke direkte er kjent for sitt stabile vinterklima. Allerede i 1993 ble anlegget videreutviklet med energigjenvinning til flere skoler, idrettsanlegg og svømmehall. Dette som et resultat av tidlige pionertanker om energi og bærekraft. Fra banen ble etablert har denne vært helt avgjørende for skøytesporten i og rundt Vestlandets hovedstad Bergen, noe som har ført til svært sterke internasjonale skøyteresultater i over 30år.                   

Bilde fra Norgescup i 1991, hvor blant annet Ådne Søndrol, Geir Karlstad, Johan Olav Koss og Edel Therese Høiseth deltok
Bilde fra Norgescup i 1991, hvor blant annet Ådne Søndrol, Geir Karlstad, Johan Olav Koss og Edel Therese Høiseth deltok

Så gikk det mange år..

Etablering av tak over isbanen var nevnt i kommunale idrettsplaner gjennom flere år, og det har vært har blitt laget mange ulike konsepter både i regi av Fana IL og Bergen Kommune. Terje Stokken (Stord) og Hans R. Dankertsen fikk laget første skisse av skøytehallen i 2003, så den feirer altså 20 årsjubileum i år.

Etter dette besluttet Fana IL i 2004/2005 og lage sin egen totale anleggsplan, «Den gode Fanaaksen». En viktig del i denne planen var tak over isbanen. Siden den gang har innbyggertallet i Fana bydel økt voldsomt, og behovet for ulike aktivitetsareal for mange idretter har blitt prekært. I ettertid har det derfor blitt utarbeidet nye skisser, avholdt nabomøter, konsekvensutredning og reguleringer. Utallige møter har blitt holdt, og et enormt antall arbeidstimer har blitt lagt ned. 

Yrende folkeliv på Slåtthaug Kunstisbane en helgedag
Yrende folkeliv på Slåtthaug Kunstisbane en helgedag

Med byrådserklæringen i 2015 er hele reguleringen, med en del endringer, kommet på plass. Fana Arena ble ferdigstilt i 2018. For skøytehallen er nå infrastruktur og rekkefølgekravene ferdig opparbeidet med god parkering, trygg trafikkløsning, turvei og utendørs treningsmuligheter. Bygget har mottatt rammetillatelse. I april 2021 vedtok et enstemmig bystyre i Bergen Kommune at Fana Idrettslag skulle gå i gang med å se på muligheter for å utvikle Slåtthaug Arena så raskt som mulig. Etter det har det blitt jobbet ekstremt mye. Nå er vi i den fasen hvor alle brikker skal settes sammen i forhold til finansiering, drift og detaljoppfølging. Prosjektet er et spleiselag mellom idretten, Bergen Kommune og forhåpentligvis med økonomisk bistand fra bla. Vestland fylke m.fl.  

Stor parkering og trygg trafikkløsning og fin turvei rundt Tranevatnet
Stor parkering og trygg trafikkløsning og fin turvei rundt Tranevatnet

Før kommunevalget var det noen tanker rundt hva som kunne skje, med et mulig nytt bystyre. Det var derfor en sann glede å lese «Klosterhagenerklæringen», som er det politiske grunnlaget for det nye byrået i Bergen. Her står det følgende: 

«Slåtthaug Arena er et viktig prosjekt for både topp, breddeidrett, og den generelle folkehelsen i byen vår. Byrådet vil sikre fremdrift og bidra til at prosjektet realiseres» 

Slåtthaug Arena er det eneste anlegget som er nevnt spesifikt, og det står videre at byrådet vil arbeide for god anleggsutvikling i samarbeide med idretten for å utvikle varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg i alle bydeler, og at de i tillegg til kommunale idrettsanlegg vil støtte opp om de klubb- og privateide idrettsanleggene. Dette er svært gledelig og en prioritering som Idrettsrådet i Bergen gir sin fulle støtte til.  

Slåtthaug Arena blir ikke bare tak over eksisterende kunstisbane. Det blir en mye større isflate i et fullverdig flerbruksanlegg på over 25000 kvadratmeter. Dette til glede for folk i alle aldre!  Ved etablering av Slåtthaug Arena vil Bergen og omegn få nytt innendørs is-areal på over 8000 kvadratmeter, som i tillegg til hurtigløpsbanen vil inkludere 2 hockeybaner som kan brukes av barnehager, skoler, publikum, kunstløp, kjelkehockey og shorttrack Dette i tillegg til mye annen skøyteglede og lek. Dette er også en arena som kan romme større arrangementer, både med nasjonal og internasjonal deltakelse.  

Norges Skøyteforbund (NSF) er nå svært glade for at Fana Idrettslag har påtatt seg oppgaven med å videreutvikle Slåtthaug Arena til en fullverdig ishall med internasjonale kvaliteter:

«Vi har, etter gjennomgang av prosjektet, konkludert med at Slåtthaug Arena har kvaliteter som oppfyller kravene til å arrangere alle typer mesterskap. Fra nasjonale mesterskap, via Europamesterskap, Verdenscup og opp til Verdensmesterskap for hurtigløp. Og nasjonale og internasjonale konkurranser i kortbane og kunstløp.» Sier generalsekretær i NSF, Håkon Dahl.  

 

Folkehelsehall med mange muligheter
Folkehelsehall med mange muligheter

Anlegget skal ikke bare være en arena for is-idretter, den skal også inneholde blant annet turnhall, styrkerom med alle fasiliteter, 3 løpebaner rundt isen på 450m, flere danseareal samt motorikk og koordinasjonssaler. Altså skal hallen betjene mange idretter som i dag mangler areal til å ivareta de mange unge som ønsker å drive med de ulike idrettene. Med fleksibelt dekke inne i «hovedhallen», kan det også arrangeres blant annet store håndballturneringer og turnoppvisninger/stevner. Det kan arrangeres sommerferieaktiviteter og lignende. I tillegg er det planlagt en stor kafe/kantine, sosiale rom, møterom, arrangementsrom og fysioterapi. Anlegget vil i tillegg være et møtested og en varmestue for de tusener av frilufts glade Bergensere som går rundt Tranevatnet. Det beregnes en idrettspark med langt over 1 million årlige besøkende. Slåtthaug Arena blir en folkehelsehall, med brukergrupper fra hele fylket. Håpet er at vi skal få på plass et driftsbudsjett, sammen med Bergen Kommune, slik at skoler og barnehager kan bruke anlegget gratis.  

Bilde fra Thialf i Heerenveen. Skøyteglede lang vei
Bilde fra Thialf i Heerenveen. Skøyteglede lang vei

Det er liten tvil om at et slik anlegg, med gratis bruk til barnehager og skoler, ville kommet godt med. Sissel Botnedal er lærer på Slåtthaug Videregående Skole og sier følgende:  

«For oss på videregående skole, er skøytebanen en viktig arena. Mange elever har ikke hatt skøyter på bena siden barneskolen, eller kanskje aldri (minoritetselever). På isen kan elever som kanskje ikke er så gode i f.eks. ballsport få «skinne». For oss blir skøyter lagt inn under kompetansemålet om friluftsliv. Det er et lavterskeltilbud som alle kan prøve seg på, gammel som ung. Det å få en skøytebane med tak over, vil også gjøre opplevelsen bedre. Det er velkjent at været ikke er så bra i Bergen, hver dag!» Hun avslutter med at de heier på et nytt anlegg, som de gleder seg til å ta det i bruk! 

Med sin beliggenhet i forbindelse med videregående skoler, høyskoler og universitet, vil dette trekke til seg ungdom ikke bare fra landsdelen, men også nasjonalt og internasjonalt. Vestland Idrettskrets er også svært positive: 

«Vestland idrettskrets vil gje sin støtte til bygging av Slåtthaug Arena. Anlegget er spelt inn av Vestland idrettskrets som eit strategisk viktig anlegg til Norges idrettsforbund.» sier styreleder Nils R. Sandal og organisasjonssjef Knut Songve i Vestland Idrettskrets.  

Det er liten tvil om at dette er et anlegg som er svært nødvendig for fremtiden, for ulike idretter og ikke minst for folkehelsen! Fana IL fortsetter arbeidet mot realisering. Det er en glede at det nye byrådet er med oss på laget, ved å sikre fremdrift og bidra til at prosjektet realiseres! 

Anlegget er planlagt med oppstart 2024 og ferdigstilt i 2026. Nå krysser vi fingrene!

 

 

Tekst: Hans R. Dankertsen, Asbjørn Lilletvedt og Hege Bøkko

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere