Sparebanken Vest - Viktig og riktig for vårt lag.

Sparebanken Vest er en av våre viktigste samarbeidspartnere. Med dem på laget, gjør de våre tiltak innen samfunnsansvar mulig. Gjennom en årrekke har Sparebanken Vest bidratt med sitt store samfunnsengasjement inn mot våre prosjekter. Som har som formål om å bedre hverdagen og oppvekstvilkårene til ungdommer fra Bergen sør og omeng.

Sparebanken Vest mister ikke fokus i vanskelige tider, og siste bidrag inn mot deres samfunnsengasjement, er det etterhvert så velkjente koronafondet. Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har blitt opprettet, der koronafondet er satt inn med hele 100 millioner kroner til rådighet, for å hjelpe samfunnet i denne krevende tiden vi nå er igjennom. 

Vi er utrolig takknemlige for at Sparebanken Vest gjennom fler år har vist oss tillitt. Blant annet gjennom AAF prosjektet (allsidig aktivitet i Fana), der vi hvert år har mottatt støtte, blant annet med 200.000 kroner i år. Samtidig har Sparebanken Vest vist sin støtte til våre prosjekter som "Fana Friends" , "Zinken,», og andre samfunnstiltak,  der vi har mottatt ytterligere støtte for å muliggjøre tiltakene. 

Tilsammen har søknader tilknyttet Lagunen, Fyllingsdalen og Vestkanten fått tildelt ca 4.6 millioner kroner. Dette har vist seg å være midler som har blitt helt avgjørende for barn og unge sin oppvekst i Bergen, og som videre legger grunnlaget for en bedre og tryggere fremtid for dem som trenger det som mest. Koronafondet bidrar fortsatt med støtte, og det er delt ut totalt 43 millioner av 100 millioner kroner. Fana Idrettslag har fortsatt mye å gå på når det gjelder å ha muligheten til å gjennomføre våre største ønsker for ungdommen i vårt nærmiljø, og tall som dette viser til at det er håp for å nå våre mål for samfunnsansvar i fremtiden. 

Uten Sparebanken Vest på laget ville det aldri vært mulig å gjennomføre våre små og store prosjekter på sport og samfunn, der vi alltid vil prøve å nå nye høyder for å sikre trygghet og aktivtet blant ungdommen i Bergensområdet. 

Tusen takk til vår fantastiske samarbeidspartner, Sparebanken Vest!  

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere