Syklene ruller videre

Når Fana Idrettslag søkte SR-Bank stiftelsen om midler for et par år siden, stod sykler på ønskelisten. Vi skulle avholde vår aller første sommer camp, korona satte begrensninger på innendørsaktiveteter, og det å holde avstand var i fokus. Sykler passet perfekt, og vi var en av de heldige som fikk tildelt tilskudd.

Nå er heldigvis tidene anderledes, idrettslaget er tilbake i ordinær drift, og våre aktiviteter avholdes som før pandemien. En konsekvens av dette er at de flotte syklene vi kjøpte en tid tilbake, nå er lite i bruk.

En kjapp telefon til Morten Saksvik i BUA, og våre flotte sykler trilte fort ut på plassen. BUA ville mer enn gjerne arve barnesyklene. 

BUA er en landsomfattende organisasjon, med sentraler for utlån av aktivitetsutstyr. Bergen kommune driver tre BUA-sentraler; BUA Melkeplassen, BUA Vestkanten og BUA Åstveit. Og snart har de planer om å åpne dørene for en ny BUA, rett i nabohuset, BUA Slåtthaug.

De siste årene har BUA Bergen opplevd stor vekst og etterspørsel etter sport- og friluftsutstyr. I 2021 lånte BUA Bergen ut 14000 enheter utstyr og hadde 2400 unike lånere. Hittil i 2022 (per 12.september) har BUA Bergen lånt ut 16900 enheter utstyr og har cirka 2500 unike lånere. Statistikken viser at det er skiutstyr de aller fleste ønsker å låne. (kilde:Bergen kommune)

Vi gleder oss over at syklene nå vil få et mer aktivt liv, og ser frem til å få BUA på plass i nabolaget.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere