• Vi har fått ny samarbeidspartner!

Ny samarbeidspartner: NorEngros K.J Brusdal AS

Vi utvider horisonten!

Et idrettslag er avhengig av gode støttespillere og i dag kan Fana Idrettslag stolt presentere NorEngros K.J Brusdal AS som sin nye samarbeidspartner.

Norengros K.J Brusdal AS er en lokaleid bedrift som tilbyr og distribuerer forbruksvarer til næringslivet i Vestland. I tillegg til å kunne tilby forbruksvarer til gode priser ønsker de å støtte den gode jobben som Fana IL gjør for barn og unge i idretten. Det er søstrene Sissel Brusdal Solhaug og Ruth Brusdal som leder familiebedriften Norengros K.J Brusdal, som er del av den landsdekkende Norengros-kjeden. «Det har alltid vært viktig for oss i Norengros K.J. Brusdal å støtte lokalidretten og lokale organisasjoner, samt å kunne gi et bidrag til gode og viktige formål. Vi støtter toppidretten, men vårt hjerte banker ekstra for dem med bredde, de som er der fra starten, de som gir treningsglede og mestring!»

Fana Idrettslag sine fire kjerneverdier er glede, fellesskap, trygghet og handlekraft. Dette er verdier som både vi og Norengros K.J Brusdal verdsetter. «Vi syns det er lett å spille på lag med Fana IL, da vi ser igjen mange av våre egne verdier i denne klubben. Det å ha en plass å trene, møtes og bli sett av trygge voksne er viktig – det skaper samhold og fysisk fostring som igjen danner et grunnlag for trygghet, eierskap og stolthet til plassen man er fra». 

Signering mellom Fana IL og NorEngros K.J Brusdal AS.
Signering mellom Fana IL og NorEngros K.J Brusdal AS.

I tillegg til gode og sunne verdier vet vi at Norengros K.J Brusdal ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt seg. I juni 2018 signerte de med Klimapartner Vestland, noe Fana IL også gjorde i juni 2021. Det vil si at vi ikke bare er samarbeidspartnere oss imellom, men vi skal også som klimapartnere gå sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. «Med fokus på bærekraft og miljø er vi også som Fana IL stolte medlemmer av Klimapartner Vestland og jobber aktivt i alle ledd der vi kan gjøre en forskjell sammen med våre samarbeidspartnere.»

 

Både vi i Fana Idrettslag og Norengros K.J Brusdal ser frem til et positivt samarbeid og gleder oss til fortsettelsen og alt vi skal gjøre for idretten, klima og miljøet. 

 

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere